Dit gaat over democratie !... taal inbegrepen !

Publié le jeudi 7 octobre 2004 par admin_sat

Ja tegen mondialisering gesteund op burgers en volk ;

Ja tegen democratie, gebaseerd op gelijkheid en vrijheid.

Juridisch kan eenieder zich informeren en zich vrij uiten.

Maar feitelijk, Niet !

De massacommunicatie onderwerpt zich aan de financiële oppermacht en communiceert met de "elite" door middel van geld en macht. Slechts 5% van de mensheid kan zich vrij uiten !

En de overige 95% ?

En Jij ?

Naast onze moedertaal hebben wij nood aan een gemeenschappelijke taal, onafhankelijk, toegankelijk voor iedereen. Een taal die niemands cultuur onderdrukt en respect heeft voor minderheden

Enkel Esperanto geeft de mogelijkheid te communiceren op voet van gelijkheid, democratisch en multicultureel.
Contacteer SAT (Wereldvereniging van Arbeiders - Esperantisten) :
Jakvo Schram
Hof ter Bekestraat 49, BE-2018 Antwerpen

http://users.skynet.be/bs939002.pef...