La Rajto je pigro

8,00 EUR

Esperant-lingva traduko de "Le Droit à la paresse" de Paul Lafargue.

La aŭtoro, Paŭlo Lafargo, 1842-1911, bofilo de Karlo Markso, verkis tiun liberecanan kaj ankoraŭ tre aktualan eseon/pamfleton pri kio estas laboro, ties valoro, kaj ties egala dispartigo inter laborantoj.
Ĉe Vikipedio : https://eo.wikipedia.org/wiki/La_rajto_je_pigro.