Accueil | Contacts SAT-Amikaro chez wikipedia SAT-Amikaro chez Ipernity SAT-Amikaro chez Facebook SAT-Amikaro chez Facebook fil rss

  fr |

Bureso (86), 11-12/06/2009 : ĈIRKAŬ GEORGES LAGRANGE


Li ŝatis nek la honorojn nek la florkronojn, sed tamen volis « lasi spurojn pli daŭrajn ol tiu de limako ». Jam de kvin jaroj Georges Lagrange forpasis, kaj iuj ŝatus honore al lia ega laboro dediĉita al la internacia lingvo kolekti, prezenti kaj eble rete diskonigi lian verkaron.

Fine de la staĝo de altaj studoj gvidota de Michel Duc Goninaz kaj Janine Dumoulin, sabate post-tagmeze kaj dimanĉe ni esploros la trezorojn, kiuj « ronronas » sur la bretoj de teatroŝranko en Kvinpetalo. Jam tri juvelojn oni malkovris :
- La Ora libro de la « Tri Koboldoj », la fama kabaredo de Raymond Schwartz dum la jaroj kvindek kie Georges renkontis sian ontan edzinon Erika
-  « Mia gramatiko » ne eldonita broŝuro kiu sintezas la ĉefajn punktojn kiujn oni devus lernigi je la komenco de instruado, i.a. la semantikajn kategoriojn
-  « La aliulo » provizora titolo kiun oni donis al la lasta ne eldonita krimromano de Serĝo Elgo, lia kromnomo kiel verkisto.

JPEG - 14.9 ko

Estos ankau videblaj originalaj dokumentoj kiel fotoj, atestoj, leteroj, artikoloj, prelegoj...
Sabate vespere, oni auskultos belegan poemon de Aragon en ne konata traduko de Georges kiun recitos Martine Rivière, poste prezenton de la gramatiko de Georges far Michel Duc Goninaz, kaj tre verŝajne interŝanĝojn de memoraĵoj kaj aliaj surprizoj. Kaj kiel frandaĵo por lirike fermi la renkonton, oni spektos la korusan spektaklon « Kanto General » kiun estros Franjo.

BOURESSE – la 12an de Julio 2009 -
17H – preĝejo -
“Kanto Ĝeneral’”
de Pablo NERUDA/Mikis THEODORAKIS

48 gekantistoj/gemuzikistoj, omaĝos al kaj prezentos 9 poemojn tradukitajn de Georges LAGRANGE dum kompleta spektaklo por deklamanto (J. YVART) gesolistoj (Maya – FaMo) koruso “Interkant’” orkestreto sub la gvidado de Franjo LEVEQUE.

Senpaga eniro

Ebleco loĝi sur loke, ĉu en kvinpetalo, ĉu en tendejo, ĉu ĉe la loĝantoj.

Pli da informoj :
Anny LEGUEN 05 49 36 35 26 aŭ anny.leguen ĈE laposte.net
Franjo LEVEQUE 06 76 27 51 78 leveque.franjo ĈE gmail.com


Voir la liste des articles
de la même rubrique


 
SAT-Amikaro - 132-134, Boulevard Vincent-Auriol - 75013 Paris - 09.53.50.99.58
A propos de ce site | Espace rédacteurs