Accueil | Contacts SAT-Amikaro chez wikipedia SAT-Amikaro chez Ipernity SAT-Amikaro chez Facebook SAT-Amikaro chez Facebook fil rss

  fr |

Bureso (86), 30/12/10-02/01/11 : Jarfina seminarieto en Kvinpetalo pri pedagogio


PNG - 36.3 ko

En la decembra Sago, ĉe p3 (vidu ĉi sube, aŭ la podofon rete), aperas artikolo pri perkorespondaj kursoj k posta noto, en kiu estas anoncite, ke SAT-Amikaranoj decidis okazigi seminarion por pristudi la temon (ne nur perkoresondajn kursojn, sed pedagogion ĝenerale, k ankaŭ ekzamenojn).

La Esperanto-centro Kvinpetalo konsentas gastigi la grupeton de ĵaŭdo 30a de decembro 2010 ĝis dimanĉo 02a de januaro 2011. La koston de luado prizorgos SAT-Amikaro, k la seminariantoj memzorgos pri kuirado (ekipita kuirejo estos je dispono).

SAT-Amikaro invitas ĉiujn interesitajn SAT-Amikaranojn partopreni la seminarion, se ne ĉeeste almenaŭ per skriba kontribuo, laŭeble.

Por kontakti organizantojn aŭ sendi skriban kontribuon, mesaĝu al la sekretariejo :
sekretario ĉe sat-amikaro.org


Perkoresponda instruado

De du jaroj, mi partatempe okupiĝas pri la perkorespondaj kursoj de nia asocio. Tio signifas, ke mi ricevas la aliĝojn de lernantoj por iu kurso kaj provizas ilin per iu gvidanto-korektanto. Poste, la rilato okazas inter la korektanto kaj la lernanto. Okaze de aliĝo, mi ankaŭ rilatas al la libroservo kaj kasisto. Foje, la vojoj inversiĝas sed atingas la saman celon. La laboro ne estas tre peza, iom pli estus pli kontentiga. Mi ankaŭ plezure rolas, kiel korektanto.

La lernantoj laboras per iu el la proponataj libroj, sendas siajn ekzercojn al la korektanto, ĉu poŝte, ĉu rete. Amika rilato plejofte estiĝas inter la du personoj. La korektanto korektas sed ankaŭ gvidas, konsilas, instruas. Mi decidis ĉesigi mian disdonan laboreton kaj prezentis mian demision al la Komitato pro persona kialo, t.e. ĝenerala laceco, proaĝa pigremo. Kelkaj malnovaj malfacilaĵoj emas ampleksiĝi.

Ni ĉiuj scias, ke instruado estas grava agado, precipe por asocio tia, kia la nia. Mi esperas, ke en la proksima estonteco, favore de mia foriro, iu kompetenta persono pripensos ian novan manieron plenumi distancan instruadon. Oni ne instruas distance, kiel en klasoĉambro. Ni devas konsideri plurajn demandojn :
- Ĉu niaj metodoj kongruas por agrabla kaj bonkvalita studado ? Ĉu la elektitaj lernolibroj taŭgas ? Ĉu entute, lernolibroj taŭgas ?
- Ĉu ni ne devas ekzameni, eble modifi, adapti la nunajn studlibrojn ?
- Ĉu ni devas interesiĝi pri metodoj specife retaj por trafi pli junajn aliĝantojn ? Tamen, ankoraŭ nun, kelkaj valoraj lernantoj preferas la plumon al la klavaro.
- Ĉu, se uzi Interreton, ni devas plani, disvolvi, starigi apartan sekcion en nia asocia retejo dediĉitan al instruado ?
- Ĉu ne estus pli efike, klare apogi, eble finance, teknike kaj homforte ekzistantan instru-retejon, kun kapablo jam larĝe agnoskita ?

Niaj korektantoj donas sian tempon por helpi personojn, kiuj klopodas kontentige lerni nian lingvon. Ili ŝatas tiun laboron. Mi ŝatas tiun laboron. Mi komencis mian gvid-oficon, antaŭ ol komenci la ĝeneralan prizorgadon, en 2004. Tiam, neniu demandis min pri mia kapablo. Verŝajne, iuj bonaj amikoj favore taksis min.

Certe iu plurfaka kompetentulo sin kaŝas inter niaj membroj, kiu kapablos evoluigi la kursoagadon kaj starigi novajn metodojn pli allogajn kaj varbe efikajn.

Claude Gerlat

La problemo starigita de Klaŭdo, kaj pere de ties (komprenebla) demisiio, kaj pere de ties fina demandforma sintezo ne estas triviala. Ja SAT-Amikaro havas kiel celon proponi kursojn, sed statuto per si mem ne kapablas provizi al asocio kompetentulon, kiu plie estu aktivega aktivulo. Ne temas pri sindonemo : sindonemuloj estas certe tre simpatiaj homoj, sed neniu efikas pli ol volontulo kiu agas unue pro sia propra plezuro. Ne brakoplekte atendante tiun « raran birdon » la interesatoj [1] decidis starigi seminarieton kiel eble plej frue, en loko decidota (eble Greziljono). Unu el la problemoj pridiskutotaj estos, kursoj jes, sed kiucele ? Ĉu nepre ni devas prepari la lernantojn al ekzamenoj, kaj se jes, al kiuj ?

Ne banala demando, kiam aperas forta propagando favore al submetiĝo al « internacia Eŭropa kadro » kiu aspektas pli strategia (oni agnosku Esperanton) ol pedagogia, kaj ankaŭ iom « komerca » - vidu la tarifojn en la kongreso de Seto : 72 kaj 82 € nur por trapasi ekzamenon, tio starigas evidentan selektadon per mono. Bonvenaj estas la reagoj, komentoj, proponoj rilate tiujn gravajn problemojn.

Serĝo Sir’


[1] Ĝis nun enskribiĝis al la seminario Claude Gerlat, Vito Markovo, Marie-Hélène Desert kaj mi mem, sed se troviĝas aliaj interesatoj, tiuj sin anoncu kiel eble plej rapide. (Eblas telefoni 0450 777 118)Voir la liste des articles
de la même rubrique


 
SAT-Amikaro - 132-134, Boulevard Vincent-Auriol - 75013 Paris - 09.53.50.99.58
A propos de ce site | Espace rédacteurs