Accueil | Contacts SAT-Amikaro chez wikipedia SAT-Amikaro chez Ipernity SAT-Amikaro chez Facebook SAT-Amikaro chez Facebook fil rss

Babilrondo

(2017/2018)

La Vendredaj vesperaj babilrondoj ne estas rendevuo de filozofoj, de politikistoj, de SAT-anoj ; simple kunestas homoj kun homoj. Ja, ne sen riproĉoj : la anoncita temo ne ĉiufoje estas respektata, iuj parolas pli ol aliaj, iuj ne lertas per E-o, ne nur akvo estas trinkata ; tamen ĉeestu ! Diru per la lingvo Esperanto, kiel vi vivas vian vivon ; aŭskultu la aliulojn ; tio valoras pli ol teorioj de Profesoroj.

Ni deziras pli da « etaj prelegoj » : plurfoje dum la antaŭa jaro unu amik(in)o prezentis temon, kiel : Interreta Esperanto-TV, SAT, framasonismo, eksterteranoj, vortarlibroj, merkatikaj teknikoj por varbi, parabolo de la kaverno, Ruseo kaj Voltero, Pirata Partio… Tiaj « prelegetoj » estis interesaj kaj la diskutoj riĉaj.

Se vi deziras « prelegeti », anoncu vian daton kaj temon (eblas esti libro, metio, vizito de ekspozicio, receptoj por kukoj, eĉ eblas esti vi…). Ne preparu prezentadon per komputilo ĉar ni ne havas grandan ekranon. Ni uzis Skype unu fojon. Dank’al tiaj prelegetoj ni povus ankaŭ redakti artikolojn por La Sago.

Datoj Temoj proponitaj
06/10/2017 Soveta Revolucio de 1917 : kiel, kial ĝi okazis, ĉu ĝi similis al la Franca Revolucio de 1789 ? kio (mal)sukcesis ? kiam ĝi finiĝis ? kio estas soveto kaj komunismo, ĉu realaĵo ? kiuj est-is-as la komunistoj ? ĉu la nunepoka situacio en Rusio estas pli bona ? ĉu Rusio bezonas novan revolucion ? ĉu Francio ? Esperantujo ? kiuj estas la nunepokaj revoluciistoj ?
13/10/2017 Poŝtelefono — la gejunuloj ne povas imagi ke la homoj scipovis vivi sen tiu ambigva aparato, kiu kaj ligas kaj separas ! klarigu por kio vi uzas via(j)n poŝtelefono(j)n, aŭ kial vi rifuzas posedi unu ? ĉu tio estas modo ? kiaj estas la konsekvencoj de poŝtelefono en la rilatoj sociaj, familiaj, amikemaj, geedzaj, laboraj, personaj, psikaj, fiziologiaj ? kio ludis la rolon de poŝtelefono, pasintece ? ĉu vi "Amikumas" ?
20/10/2017 Subpremo en socioj kaj puna justeco : Ĉu la nuntempa socio bezonas pli da polico ? Ĉu ni kapablas pripensi socion kaj komunan vivon sen subpremo kaj puno ?
27/10/2017 Religio, religioj — kial ekzistas pluraj religioj ? ĉu ili reale diferencas ? kio pli gravas : Homo(j) aŭ Dio(j) ? ĉu la homoj, ĉu la dioj diferencas ? ĉu religioj estas sistemoj por liberigi aŭ por sklavigi ? ĉu religio util-as-is al vi ? ĉu la tradiciaj religioj ŝanĝiĝas, evoluas ? ĉu politiko, ekonomiko estas modernaj formoj de religioj ? kaj Esperanto en ĉio-ĉi ?
03/11/2017 Pedagogio de Freinet : Ĉu akoraŭ aktuala ?
10/11/2017 Aŭ sentoj, aŭ racio — la mem-duelo inter koro kaj cerbo : ĉu emocioj estas malsuperaj neatentindaj ideoj ? ĉu certaj artoj apartenas al racio ? ĉu eblas koni sen konscii ? ĉu niaj plej karteziaj scioj estas ankaŭ sentoj ? kio estas instinkto, mistikismo, saĝeco, psikologio, filozofio, metafiziko ? ĉu la "interna ideo de Esperanto" estas afero de poezio aŭ de racionalismo ?
17/11/2017 La Sago, Sennaciulo, nia retejo — ni pridiskutu la aperintajn artikolojn, ni ankaŭ preparu artikolojn, paĝojn, enhavojn…
24/11/2017 Reklamo, premgrupoj, propagando — ĉu, dum aĉeti, vi estas influita de reklamoj (bonvolu citi ekzemplojn) ? kial estas pli kaj pli da reklamoj en nia moderna vivo ? kiompoporcie kostas de produkto ties reklamo ? kiel rezisti, oponi kontraŭ la agreso ? kial la propagando por Esperanto efikas malpli ol reklamo por makaronio ? ĉu la lobioj funkcias sammaniere ? kial la Esperantista lobio efikas multe malpli ol iu ajn el ĉiuj aliaj premgrupoj ?
01/12/2017 Novaj vortoj aldonitaj al "Grand Robert". Ĉu tioj vortoj/esprimoj ekzistas en Esperanto ?
08/12/2017 Familio, familioj : Ĉu ankoraŭ ekzistas familioj ? Ĉu la nuna epoko estas pli aŭ malpli familiema ? Ĉu poŝtelefono kaj novaj teknologioj efikas por aŭ kontraŭ ?
15/12/2017 Stultaj kondutoj en Interreto. – Ellasu vian ekranon kaj venu moki la sekiĝantajn otakuojn, la Streisand-efikon, la aserton ("leĝo") de Godwin…
22/12/2017 Sporto kaj distraĵo.

Datoj Temoj proponitaj
05/01/2018 Kio okazis en 2017 kaj poste ni parolos pri Spinoza...
12/01/2018 Asterisko kaj obelisko
19/01/2018 Post unu jaro de Trump
26/01/2018 Ĉu esperantistoj estas eksmodaj
02/02/2018 Ĉu vi pli ŝatas la pasintecon aŭ la estontecon
09/02/2018 Komerco justa
16/02/2018 Ĉu Interreto favoras esperanton ?
23/02/2018 Roberto parolos al ni pri Spinoza
02/03/2018 Respubliko kaj demokratio
09/03/2018 Respekto : difinu !
16/03/2018 Projekciado de filmo : Demain
23/03/2018 Arto : profesia kaj amatora pratikado
30/03/2018 Faŝismo kaj aŭtoritato : difinoj
06/04/2018 Kiu estas via preferita filmo aŭ libro kaj kial ?
13/04/2018 Hodiaŭ estas Vendredo la 13a !
20/04/2018 Mondo sen leĝoj : mallegalaĵoj, finegocado, malpura mono, korupto, ktp
27/04/2018 La Laborfesto, la 1an de Majo : kion prepari, kial
04/05/2018 "Majo-Junio 1968" : kio okazis, ĉu vi memoras ?
11/05/2018 Jam unu jaro de Makronismo
18/05/2018 Ukronioj : alternativa historio, "kio okazintus, se..."
25/05/2018 Akcepti aŭ malakcepti migrantojn ? Kiujn ? Kiel ? Kial ?
01/06/2018 Kulturaj heredaĵoj, patrimonio : ĉu necese zorgindaj ?
08/06/2018 Aŭ Robespiero, aŭ Ghandi ? Violento en sociala/politika/etna liberiĝo
15/06/2018 Solvoj simplaj por kompleksaj problemoj (en hejmo, socio, laboro, k.c.)
22/06/2018 Nia rodondo ricevos la konatan Bulgaran verkiston Julian Modest (Georgi Mihalkov) kiu temos pri la originala E-literaturo
29/06/2018 Akvaj resursoj kaj ties administradoArticles :

 
SAT-Amikaro - 132-134, Boulevard Vincent-Auriol - 75013 Paris - 09.53.50.99.58
A propos de ce site | Espace rédacteurs