Accueil | Contacts SAT-Amikaro chez wikipedia SAT-Amikaro chez Ipernity SAT-Amikaro chez Facebook SAT-Amikaro chez Facebook fil rss

Babilrondo

(2019/2020)

Datoj Temoj proponitaj
4/10/2019 libertempo - tempoj de la tago, de la jaro, de la... vivo
11/10/2019 Internaciaj alternativaj urboj, vilaĝoj… Ĉu internaciaj alternativaj urboj - vilaĝoj ekzistas ?

Kie ? Kial ? Kiel ? Por kiuj ?

Imagu vian propran idealan vilaĝon, priskribu ĝin.

18/10/2019 Ekologio — tiu vorto estas ankoraŭ relative nova, tamen ĝi signifas pli ol lukto kontraŭ polucio ; Ekologio nunepoke preskaŭ estas tuta ideologio : Ĉu ĝi anstataŭigos Kapitalismon kaj Komunismon ? Ĉu nur la industrian produktadon ? Ĉu tia ekonomiko fareblas sen novaj formoj de energio ? Ĉu Esperanto estas ekologia lingvo ?
25/10/2019 Migrantoj, rifuĝantoj — Kial ili foriras aŭ fuĝas ? Kiuj ili estas, kiaj tipoj ekzistas ? Ĉu ili invadas nin ? Ĉu tio estas formo de milito kontraŭ Eŭropo, aŭ Okcidento ? Fare de kiu(j) ? Kiuj landoj (mal)akceptas ilin ? Ĉu ili intencas retroiri, kaj retroiros, en sian naskiĝolandon ? Ĉu ili estos obeemaj sklavoj ĉe ni ? Ĉu vi intencas forlasi Francion ? Por iri kien ? Ĉu jam vi estas fuĝinta ? Ĉu vi konas Esperantistajn migrantojn ? Krom fizika elmigrado, ĉu ankaŭ ekzistas psikologiaj aŭ kulturaj elmigradoj ? Ĉu Esperantujo estas tia enmigrujo ? Ĉu ĝi estas diasporo ?
1/11/2019 Une langue idéographique — Est-il possible de communiquer par écrit au moyen d’un système idéographique ? E. Lanvers nous montrera ses recherches.
8/11/2019 17h30 Amikeca soleno omaĝe al Andrea, kiu 100-jariĝis, en la urbo-domo de la XIII-a kvartalo, proksime de la sidejo de SAT-Am. — Tuj poste okazos la parol-rondo, kun Andrea, kiu estis instruistino, pri :
8/11/2019 Ĉu eduko / ĉu instruo ? — Kio pli gravas, utilas ? Kia estis la rolo de familio kaj de lernejo en via junaĝo ? Ĉu vi estas edukita aŭ instruita, ĉu viajn idojn vi edukas aŭ instruas ? Kie situiĝas kulturo, moralo, tradicio, (mal)vero ? Ĉu eblas scii sen konscii ? kiel diferencas scii kaj koni ? Esperanto edukis vin al kio kaj instruis kion ?
15/11/2019 Libero — ĉu tio estas koncepto, ideo aŭ praktiko de la vivo ? Kiel esti libera ? Ne mallibera ? Ĉu la liberaluloj, la liberpensuloj estas liberaj uloj ? Kiel diferencas libero, permeso, ne malpermeso, senkontrolo, senprigardo, farebleco, konsumado, vagado, diboĉo ? Kiel gravas la liberoj fari, pensi, vojaĝi, komerci, esprimi, komuniki, organiziĝi ? Ĉu la libero dependas de politika reĝimo, ekonomia sistemo, teknikaj rimedoj, familia tradicio, nur de la spirita stato de la individuo ? Ĉu la libereco dependas de la loka-epoka ideologio ? Ĉu eblas esti libera sen konscii pri la fakto ? Kaj inverse ? Kiel vi uzas vian libertempon, vian liberecon ? Kio estas malpermesita en Esperantujo ?
22/11/2019 Al kio utilas la radaroj ? — ĉu ili plibonigas la sekurecon sur la aŭtovojoj ? ĉu ili pliplenigas la kason de la ŝtato ? ĉu vi pagas viajn monpunojn ? ĉu vi pagis vian SAT-Am-kotizon ?
29/11/2019 Kiel diskuti sen ĉefo ? — ĉu eblas interparoli libere, egalece, fratece, sen estro, sen regulo, sen aŭtoritato ? Kiel organizi niajn Esperanto-parolrondojn ?
06/12/2019 Situacio en Grekio — Nun, pasintece, ekonomio, socialo, migrantoj, demokratio, turismo, futbalo.
13/12/2019 Filmo : La Sociale / La Sociala asekuro — ĉu vi scias, kiel kaj kiam ĝi estis fondita ? kiu estis Ambroise Croizat ? Tiu filmo de G. Perret bele montras la aferon.
20/12/2019 Artefarita inteligento — aŭ artifika intelekto... ĉu nova formo de vivo ? ĉu la maŝinoj fariĝas inteligentaj ? aŭ la homoj stultaj ?

Kelkaj aliaj temoj por 2019 (la datoj estos deciditaj poste) : Aborto-rajto, virinaj rajtoj, afero Weinstein. Ludoj (inkluzive vortludoj) en Esperanto. La projekto de Demokratia Mono. Kanzonoj en Esperanto. La klimato, naturaj katastrofoj, malaperoj de specioj. Célestin Freinet, Maria Montessori, instrumetodoj. Kiu estis Lanti. Esperanto en Afriko. Libro : La Unua Homo, de A. Camus.

Niaj Vendredaj vesperaj babilrondoj (vi estas bonvenata ekde 18h30) ne estas rendevuo de filozofoj, de politikistoj, de SAT-anoj ; simple kunestas homoj kun homoj. Ja, la anoncita temo ne ĉiufoje estas respektata, iuj parolas pli ol aliaj, iuj ne lertas per E-o, kaj ne nur akvo estas trinkata. Venu, ĉeestu ! Diru per la lingvo Esperanto, kiel vi vivas la vivon ; aŭskultu la aliulojn ; ĉio-tio valoras pli ol teorioj de Profesoroj !

Ni deziras pli da « etaj prelegoj » : plurfoje dum la antaŭa jaro unu amik(in)o prezentis temon, kiel : Interreta Esperanto-TV, SAT, framasonismo, eksterteranoj, vortarlibroj, merkatikaj teknikoj por varbi, parabolo de la kaverno, Ruseo kaj Voltero, Pirata Partio… Tiaj « prelegetoj » estis interesaj kaj la diskutoj riĉaj.

Se vi deziras « prelegeti », anoncu vian daton kaj temon (eblas esti libro, metio, vizito de ekspozicio, receptoj por kukoj, eĉ eblas esti vi…). Ne preparu prezentadon per komputilo ĉar ni ne havas grandan ekranon. Dank’al tiaj prelegetoj ni povus ankaŭ redakti artikolojn por La Sago. Ni ankaŭ povas rondumi per la sistemo jitsi en interreto : https://meet.jit.si/satamtam.
Articles :


puce pasintaj temoj 2017 ĝis nun ( fr )A téléchargerflugfolio Cécile Anda
invitilo

 
SAT-Amikaro - 132-134, Boulevard Vincent-Auriol - 75013 Paris - 09.53.50.99.58
A propos de ce site | Espace rédacteurs