Kiel Traduki (dua eldono)

Tutjarfine aperis la dua eldono, abunde ampleksigita, de Kiel traduki....

Vi povas rekte mendi la libron al :
ESPERANTO SAT-Amikaro - Libroservo
132-134 bd Vincent-Auriol
75013 Paris

libroservo"ĉe"sat-amikaro"punkto"org

 Kiel traduki... : 12€ + 3€ da sendokostoj, do 15€

Kiel traduki okdek franclingvajn vortojn
kaj
Kiel esperantigi proprajn nomojn

Tiu libro kompilas la tekstojn aperintajn en la samtitola rubriko nutrata de Andreo Andrio (André Andrieu) en La Sago, reviziitaj k korektitaj, k ilustritaj humure far Serĝo Sir’ (Serge Sire). 282 paĝoj.