Kio estas Esperanto / Qu’est-ce que l’espéranto

Qu’est-ce que l’espéranto – Apprendre la langue :

Kio estas Esperanto, lernolibroj, la lingvo, ties idealo, ties komunumo, kia, kial, kiuj :

Okaze de mendo, bonvolu noti la referencan numeron de la libro (ruĝan, en la unua kolumno).
Listo ĝisdatigita en Marto 2024.

Qu’est-ce que l’espéranto ? Généralités :

Esperanto ĝenerale, propagandiloj, informiloj (dikaj / maldikaj) pri la celo (interna ideo), la lingvo (vortoj, gramatiko, aplikoj, interlingvistiko) kaj Esperantujo (historio, asocioj, literaturo, E-istoj) :

Ref. Titolo, Verkis, Tradukis, Paĝoj. Prezo
2 Espéranto (L’) – « Que sais-je ? N°1511 », P. Janton, 128p. 6,40 €
4 Espéranto éclair – Découverte de la langue internationale auxiliaire, 46p. 4,00 €
5 Esperanto elektronike / Espéranto électronique KD, 3,00 €
6 Esperanto estas..., 5,00 €
7 Espéranto ou Babel : faut choisir, A. Cherpillod, 27p. 2,10 €
8 Espéranto, la plus facile des langues (L’), A. Cherpillod, 49p. 4,80 €
1 Esperanto : lingvo, literaturo, movado, P. Janton, P. Janton, 119p. 4,50 €
9 Film « Esperanto » SAT-EFK DVD individua uzo (22 lingvoj), D. Gautier, 9,00 €
11 Humanité, une Langue (Une), S. Glodeau, 50p. 2,50 €
305 Unu lingvo por ĉiuj : Esperanto / El esperanto. Un idioma para todos, E. Vivancos, 190p. 10,00 €

Apprendre l’espéranto : cours, exercices, textes simples :

Lernolibroj de lingvo Esperanto (ĉiuj niveloj kaj metodoj, por memlernado aŭ kursoj, enhavas lecionojn, ekzercojn, tekstetojn) :

Ref. Titolo, Verkis, Tradukis, Paĝoj. Prezo
13 Bases de l’Espéranto d’après le Fundamento (Les), M. Bavant, 115p. 10,50 €
14 Baza Cseh-kurso, Cseh, 172p. 10,80 €
15 Bildstrioj kiel lernolibroj (La), Michel Dechy, 32p. 6,00 €
1589 Cahiers d’exercices ASSIMIL (Les) : Espéranto Débutants, H-S Erhard, 128p. 9,90 €
16 Cours rationnel d’Espéranto, 171p. 10,00 €
18 Ĉu vi parolas tendare ? – Bildkurso por labortendaroj, R. Corsetti, 95p. 5,00 €
20 Dua libro de l’ lingvo internacia – Kajero unu, L. L. Zamenhof, 64p. 3,00 €
21 Espéranto en quarante leçons (L’) – Espéranto en 40 leçons (L’), J.L. Tortel, 168p. 10,00 €
22 Espéranto par la méthode directe (L’), S. Marĉek, 116p. 12,00 €
24 Esperanto per rekta metodo KD sen la libro, S. Marĉek, 15,00 €
25 Esperanto por lernejaj klasoj paroliga metodo kun ekzercaro 1, J. Barbosa, 178p. 18,00 €
27 Esperanto por lernejaj klasoj paroliga metodo kun ekzercaro 2, J. Barbosa, 178p. 18,00 €
28 Esperanto por lernejaj klasoj paroliga metodo kun ekzercaro 2 gvidlibro, J. Barbosa, 178p. 18,00 €
29 Esperanto pro děti 1 – Esperanto por infanoj 1, Jana Melichárková, 70p. 4,50 €
30 Esperanto pro děti 2 – Esperanto por infanoj 2, Jana Melichárková, 104p. 6,00 €
31 Espéranto, c’est dans la poche (L’) – Découvrez une langue en une semaine, Henri-Sébastien Erhard, 20p. 1,00 €
32 Initiation théorique et pratique à la langue internationale esperanto, P. Denoel, 93p. 8,00 €
33 Initiation théorique et pratique à la langue internationale esperanto : corrigé des exercices, P. Denoel, 19p. 2,00 €
35 Junulkurso : Suplemento Franclingva, 24p. 1,20 €
1582 Junulkurso : Suplemento Hispanlingva, 24p. 1,20 €
1531 Junulkurso (malnova eldono), 92p. 5,00 €
36 Junulkurso Esperanto för alla (Sveda), 0,00 €
37 Junulkurso internacie uzebla kasedo – K7, 1,00 €
39 Junulkurso Suplemento (pluraj lingvoj), 1,20 €
40 Kunvojaĝu – Internacia kurso de Esperanto, Paul Gubbins, 240p. 18,00 €
41 Lernu ! – KD, 2,00 €
42 Ludu kun ni – n°1 – Propedeŭtika lingvo-kurso por infanoj, E. Vilisics Formaggio, 154p. 15,00 €
43 Ludu kun ni – n°2 – Propedeŭtica lingvo-kurso por infanoj, E. Vilisics Formaggio, 128p. 15,00 €
196 Manlibro pri instruado de Esperanto, (diversaj aŭtoroj), 160p. 8,70 €
44 Metodo 11 – Méthode 11, UFE, 76p. 5,50 €
45 Metodo 11 KD, UFE, 5,00 €
46 Metodo 11, Metodo 12 : kiel plej efike uzi ilin, UFE, 35p. 3,50 €
48 Metodo 12 KD, UFE, 5,00 €
49 Nos premiers pas en espéranto, A. Ribot, 36p. 2,30 €
1633 Nouveau Cours Rationnel d’Espéranto - K7, 5,00 €
50 Okulo – Gvidilo helpilo por instruistoj, S. MacGill, 40p. 4,50 €
51 Okulo – Ilustrita lernlibro por infanoj, S. MacGill, 40p. 4,50 €
118 Paŝoj al plena posedo – Progresiga legolibro de Esperanto kun lingvaj ekzercoj, W. Auld, 228p. 11,50 €
52 Petro, kursa lernolibro por laboristoj, SATskipo, 185p. 2,00 €
1590 Por la praktikantoj : Pluaj paŝoj al vivanta lingvo, P. Babin, 86p. 7,00 €
54 Premier manuel de la langue auxiliaire Espéranto – Avec exercices corrigés et vocabulaire, 40p. 2,00 €

Dictionnaires, lexiques :

Vortaroj, frazaroj, esprimaroj, leksikonoj. Fakaj terminaroj :

Ref. Titolo, Verkis, Tradukis, Paĝoj. Prezo
1160 ABZ de amo – (bele bindita), I. k S. Hegeler, Scleicher k.a., 274p. 24,40 €
57 Bildvortaro, P. Desmet’ kaj J. Horvath, 800p. 38,00 €
58 Dictionnaire de poche (Fr->Eo/Eo->Fr) 2016, A. Andrieu, 94p. 4,00 €
59 Dictionnaire Pratique Français-Espéranto Espéranto-Français, A. Andrieu, 527p. 16,00 €
60 Ekoturisma vortaro, Pluhař, Westermayer, Fettes, Skilling, 60p. 5,70 €
249 Enciklopedieto de Esperanto konforma al la Fundamento, A. Cherpillod, 158p. 10,00 €
61 Espéranto express, Renée Triolle, 152p. 12,35 €
63 Esprimaro Franca-Esperanta, kun suplemento, L. Bourgois (Gilles André k Georges Lagrange kunlaboris), 290p. 9,00 €
169 Etimologia vortaro de la propraj nomoj, A. Cherpillod, 227p. 21,50 €
170 Etimologiaj vagadoj, A. Cherpillod, 137p. 10,00 €
64 Faciliga vortaro por Fundamenta Esperanto, grupo La Bona Lingvo, 113p. 7,20 €
65 Faux amis, faux parents, « étrangers », 65p. 2,00 €
174 Figuroj retorikaj en beletro esperanta, Till-Dietrich Dahlenburg, 312p. 20,00 €
66 Fundamenta Esperanto vorttrezoro + Gramatiko (plastafiŝo duflanka 30×42cm), Centre Culturel Esperanto de l’ Yonne, 1p. 5,00 €
109 Gerda malaperis ! Vortlisto – Vocabulaire français, C. Piron, 24p. 1,00 €
67 Grand Dictionnaire Espéranto-Français – GDEF (tole bindita), G. Waringhien, 443p. 10,00 €
68 Grand Dictionnaire Français-Espéranto – GDFE (tole bindita), J. Le Puil, Danvy, 950p. 15,00 €
69 Grand dictionnaire français-espéranto : Supplément + Erratum seuls, 40p. 1,50 €
71 Ilustrita enciklopedio de akvariaj fiŝoj, A. Ŝevĉenko (kompilis), 120p. 10,00 €
72 Ilustrita enciklopedio de hejmaj mamuloj, N. Gudskov (kompilis), 240p. 19,00 €
73 Ilustrita frazeologio, S. Fiedler-Pavel Rak, 136p. 12,00 €
1178 Japanio kalejdoskope, Diversaj. Ilustris Miyazaki Hideko, 91p. 8,40 €
74 Kiel diri ? – Praktika Esperanta frazeologio (5000 esprimoj), L. Lentaigne, 70p. 6,50 €
75 Kiel traduki, A. Andrieu, 280p. 12,00 €
76 Knedu min sinjorino, R. Corsetti k.a., 35p. 5,00 €
77 Komputeko, Y. Nevelsteen, 120p. 6,60 €
182 Konciza Etimologia vortaro – (bindita), A. Cherpillod, 500p. 29,00 €
78 Laŭ la fluo de l’ interparolo, L. Bourgois, 170p. 1,50 €
79 Leksikaj vagadoj, A. Cherpillod, 80p. 6,00 €
80 Lexique des termes scientifiques : Mathématique-Physique-Informatique, J. Joguin, 207p. 17,00 €
81 Marta + konkordanco de Marta (kun teksto) 3-a eldono, M. Kidosaki (kompilis), 507p. 12,00 €
82 Matematika vortaro kaj oklingva leksikono – (bindita), M. Bavant, 231p. 18,00 €
83 Medicina leksikono, A. Cherpillod, 100p. 9,00 €
84 Mil ekzotaj vortoj, A. Cherpillod, 122p. 11,10 €
85 Mille mots pour la maison (lexique fr/eo/chinois), J.-P. Ducloyer, 33p. 4,00 €
86 Mille mots pour la maison / Mil vortoj en franca hejmo, J.-P. Ducloyer, 82p. 5,00 €
87 Muzika terminaro, A. Aragon, 100p. 6,60 €
88 Nepivaj vortoj , A. Cherpillod, 180p. 15,00 €
89 Perioda tabelo de elementoj - (plastafiŝo 30×42cm), J.-F. Blin, 1p. 5,00 €
90 Petit Guide 170 – L’espéranto (2) franca-esperanta konversacio. Saluton, 8p. 3,00 €
91 Petit Guide 219 – Imagier français-espéranto (L’), 8p. 3,00 €
92 Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto PIV 1987, 1270p. 30,00 €
1532 Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto PIV 2020 – (tole bindita), 1270p. 60,00 €
94 Propraj nomoj (La) / Les noms propres, A. Cherpillod, 36p. 3,00 €
96 Teknika Vortaro de Greziljono – Français-Espéranto Espéranto-Français, 198p. 18,00 €
97 Tendaraj tagoj 2 – Situaci-komunika lernolibro, unuavice por lernantoj inter dek- kaj dekkvar-jaraj, S. MacGill, 72p. 7,00 €
98 Tendaraj tagoj 3 – Situaci-komunika lernolibro, unuavice por lernantoj inter dek- kaj dekkvar-jaraj, S. MacGill, 76p. 7,00 €
99 Vikipedio KD 2014, 3,00 €
100 Vocabulaire espéranto – Laŭtema esperanta-franca vortareto – 2-a eldono, M. Duc-Goninaz, 128p. 7,50 €
909 Vortaro de la mitoj kaj mitologioj, A. Cherpillod, 127p. 9,00 €
101 Voyage au fil des mots, A. Cherpillod, 155p. 13,70 €

Lectures faciles pour débutants :

Facilaj legaĵoj, aŭskultaĵoj, kantoj por komencantoj, legolibroj progresigaj (ĉiuj niveloj, unu- du-lingvaj) :

Ref. Titolo, Verkis, Tradukis, Paĝoj. Prezo
103 Dankon, amiko !, C. Piron, 36p. 4,75 €
104 Dorsosako de panjo Rut’ (La), S. Bakor, C. Piron, 109p. 12,00 €
884 Espéranto par ses proverbes, locutions et adages (L’), J.-L. Tortel, 115p. 7,50 €
1630 Espéranto, un jeu d’enfant (L’) [Valizeto], E. Barbay, 39,00 €
105 Fabloj kaj fabeloj, G. Schindler, N. Caragea, 83p. 9,50 €
106 Faktoj kaj fantazioj – Progresiga legolibro – Dua eldono (korektita), M. Boulton, 430p. 18,00 €
108 Gerda malaperis ! 2KD, C. Piron, 8,00 €
109 Gerda malaperis ! Vortlisto – Vocabulaire français, C. Piron, 24p. 1,00 €
110 Ili kaptis Elzan !, J. Valano, 85p. 9,00 €
112 Knabo kaj la rivero (La), Henri Bosco, L. Gouverneur, 80p. 9,00 €
115 Lasu min paroli plu !, C. Piron, 125p. 13,00 €
116 Legolibreto VI, diversaj, Kompilis J. Drahotová, 63p. 5,10 €
117 Nova Zamenhofa legolibro, Zamenhof, Kompilis Kawanishi Tatsurou, 216p. 9,60 €
118 Paŝoj al plena posedo – Progresiga legolibro de Esperanto kun lingvaj ekzercoj, W. Auld, 228p. 11,50 €
119 Rateto volas edziniĝi, Z. Muying, Shan Ren, 60p. 4,00 €
121 Vere aŭ fantazie, C. Piron, 207p. 14,00 €

Grammaire, syntaxe de l’espéranto :

Gramatiko, strukturo, sintakso de Esperanto :

Ref. Titolo, Verkis, Tradukis, Paĝoj. Prezo
122 ABC-Gramatiko de Esperanto, Christiane de Vlemink kaj Émile Van Damme, 240p. 29,75 €
123 Abrégé pratique – Grammaire et Esperanto, Lentaigne, 64p. 3,00 €
124 Detala gramatiko de esperanto, B. Wennergren, 220p. 12,00 €
125 Esperanta mozaiko, F. Faulhaber, 120p. 3,00 €
126 Fundamento de Esperanto – (bindita), L.L. Zamenhof, 860p. 18,00 €
127 Gramatika karaktero de la esperantaj radikoj, A. Cherpillod, 35p. 4,50 €
128 Gramatiko de Esperanto, M. Malovec, 138p. 13,50 €
130 Lingvaj anguloj, F. Baronnet, 104p. 4,00 €
131 Lingvaj respondoj konsiloj kaj opinioj pri Esperanto – Zamenhofa libraro 2, L.L. Zamenhof, Red. G. Waringhien, 130p. 11,80 €
132 Materialoj pri la nuna uzado de akuzativo, D. Moirand, 332p. 16,00 €
133 Naturaj vortordoj en Esperanto, W. Jansen, 40p. 4,50 €
134 Outils grammaticaux de l’Espéranto (Les), A. Cherpillod, 185p. 15,00 €
135 Parlons espéranto, la langue internationale, J. Joguin, 303p. 22,00 €
137 Petite grammaire de l’esperanto, C. Gerlat, 88p. 6,00 €
1535 PMEG 2020 – Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko, Bertilo Wennergren, 748p. 38,00 €
138 Po, la diabla vorto, A. Cherpillod, 20p. 3,30 €
139 Prenu plu, Gbeglo Koffi, 112p. 4,50 €
142 Refleksivo en Esperanto (La), A. Cherpillod, 12p. 1,50 €
143 Tuta Esperanto (La), H.k Seppik, 180p. 8,00 €
144 Verbes transitifs, verbes intransitifs, A. Cherpillod, 27p. 3,00 €
145 Vortfarado en dek lecionoj (La), A. Cherpillod, 40p. 3,60 €
146 Vortfarado kaj radikfarado, C. Rivière, 40p. 4,00 €
147 Vortkonsisto – Vortfarado – Vortanalizo – Vortordo, A. Cherpillod, 55p. 6,40 €
148 Zamenofa radikfarado (La), A. Cherpillod, 30p. 4,20 €

Espérantologie, linguistique, interlinguistique. Étymologie. :

Esperantologio lingvistika kaj interlingvistika. Specialaj aspektoj kaj aplikoj de Esperanto. Etimologio. Instruado. Reformoj :

Ref. Titolo, Verkis, Tradukis, Paĝoj. Prezo
149 ABC d’Espéranto à l’usage de ceux qui aiment les lettres, G. Waringhien, 75p. 9,00 €
150 Aglutinaj lingvoj kaj Esperanto (La), A. Cherpillod, 25p. 3,65 €
151 Al lingva demokratio / Vers la democratie linguistique / Towards linguistic democracy, M. Fettes k S. Bolduc, 216p. 12,00 €
152 Aliroj al Esperanto, 15 aŭtoroj, R. Corsetti, P. Dasgupta, ĉefred. Christer Kiselman, 230p. 16,50 €
153 Bibliografio de disertacioj pri Esperanto kaj interlingvistiko (1989), E. Symoens, 159p. 13,00 €
15 Bildstrioj kiel lernolibroj (La), Michel Dechy, 32p. 6,00 €
154 Bona lingvo (La), C. Piron, 112p. 15,00 €
156 Communication linguistique – À la recherche d’une dimension mondiale, C. Piron, 5,00 €
157 Ĉu esperanto estas fundamente facila ?, P. Bouvier, 15p. 1,00 €
158 Ĉu nur-angla Eŭropo ? Defio al lingva politiko, R. Phillipson, I. Ertl, 254p. 18,00 €
159 De la Gastona al la Duka : ĉu evoluo en la PIV ?, A. Cherpillod, 8p. 0,50 €
160 Défi des langues (Le) : du gâchis au bon sens, C. Piron, 335p. 26,00 €
161 Domination de l’anglais (La), R. Phillipson, E. Barbay, B. Cornevin, M. Provost, 360p. 24,00 €
248 Elektitaj paroladoj kaj prelegoj, Lapenna, 152p. 10,00 €
162 En la serĉado de la mondolingvo, aŭ interlingvistiko por ĉiuj, A. Duliĉenko, A. Korĵenkov, 160p. 15,00 €
125 Esperanta mozaiko, F. Faulhaber, 120p. 3,00 €
163 Esperanto en la moderna mondo / Esperanto in the modern world – (bindita), Kompilis Rŭdiger kaj V. S. Eichholz, 600p. 15,00 €
165 Espéranto, langue internationale, langue culturelle mais pas « langue artificielle », A. Cherpillod, 18p. 2,50 €
166 Espéranto, une valeur culturelle (L’) – Espéranto, une valeur pédagogique (L’) – Histoire de la littérature en langue internationale, A. Cherpillod, 40p. 6,00 €
167 Esperantologio, n-ro 6 / Esperanto studies, 2013, C. Kiselman, 150p. 15,00 €
168 Esprimo de sentoj en Esperanto, E. Privat, 56p. 6,00 €
169 Etimologia vortaro de la propraj nomoj, A. Cherpillod, 227p. 21,50 €
170 Etimologiaj vagadoj, A. Cherpillod, 137p. 10,00 €
171 Extraordinaire diversité des langues et sa répercussion sur l’espéranto (L’), A. Cherpillod, 103p. 9,00 €
172 Fake pri Esperanto kaj Esperante pri sciencoj, (diversaj aŭtoroj), 88p. 9,60 €
173 Fenomeno Esperanto (La), W. Auld, 120p. 7,90 €
174 Figuroj retorikaj en beletro esperanta, Till-Dietrich Dahlenburg, 312p. 20,00 €
175 Fundaj Komentoj (La), A. Cherpillod, 109p. 7,50 €
127 Gramatika karaktero de la esperantaj radikoj, A. Cherpillod, 35p. 4,50 €
267 Inkunabloj de Esperanto (La) – Kajero 1 bis – (bindita), L.L. Zamenhof, Kompilis Ludovikito, 283p. 23,00 €
176 Instrui esperanton por komuniki, C. Samain, 15p. 0,75 €
177 Interlingvistiko kaj esperantologio – Konturoj de du novaj lingvistikaj disciplinoj, R. Haupenthal, 38p. 6,00 €
179 Intima naturo de Esperanto (La) / Nature intime de l’Eo (La), A. Cherpillod, 11p. 1,00 €
180 Kaj la Ceter’ – Nur Literaturo – Esperantologiaj Eseoj V, G. Waringhien, 350p. 17,10 €
181 Katalogo de Esperantaj poŝtmarkoj, Kompilis S. Shentan, 116p. 6,00 €
75 Kiel traduki, A. Andrieu, 280p. 12,00 €
182 Konciza Etimologia vortaro – (bindita), A. Cherpillod, 500p. 29,00 €
184 Kontribuo de la rusa lingvo al la formiĝo kaj evoluo de Esperanto – Kontribuaĵo al la studo pri la influoj de la jida sur Esperanton – Esperanto, ĉu lingvo okcidenta ?, V. Lutermano, 62p. 7,50 €
185 Kultura valoro de Esperanto (La) / Valeur culturelle de l’Esperanto (La), A. Cherpillod, 40p. 4,00 €
186 Langue internationale, ou la recherche d’une langue commune (La), R. Gueguen, 100p. 6,00 €
187 Langue naturelle, démocratique, mondiale, c’est ce qu’il faut à l’Europe (Une), A. Cherpillod, 74p. 4,50 €
188 Langue pour l’Europe ? (Une) – Mais oui ! Pour sauver les langues de l’Europe, A. Cherpillod, 60p. 4,50 €
79 Leksikaj vagadoj, A. Cherpillod, 80p. 6,00 €
189 Lingva defio (La), C. Piron, V. Lutermano, 38p. 5,00 €
190 Lingva kritiko – Studoj kaj notoj pri gramatiko, vortaro, kaj stilo – 1932-1935, div. Kompilis R. Haupenthal, 122p. 32,00 €
191 Lingvaj aspektoj de Esperanto, B. Migliorini, 112p. 18,00 €
192 Lingvaj babilaĵoj, A. Cherpillod, 200p. 15,00 €
193 Lingvistikaj aspektoj de Esperanto, J. Wells, 78p. 7,30 €
194 Lingvo kaj vivo – Esperantologiaj Eseoj – (bindita), G. Waringhien, 452p. 23,00 €
195 Malédiction de Babel (La), A. Cherpillod, 27p. 4,00 €
196 Manlibro pri instruado de Esperanto, (diversaj aŭtoroj), 160p. 8,70 €
81 Marta + konkordanco de Marta (kun teksto) 3-a eldono, M. Kidosaki (kompilis), 507p. 12,00 €
198 Modernaj edukaj metodoj kaj teknologioj – Eseoj – (Modra, 2012), KAEST, 239p. 9,00 €
199 Modernaj teknologioj por Esperanto – Eseoj – (Modra, 2010), KAEST, 323p. 13,50 €
200 Nemave edifi, S. MacGill, 260p. 20,00 €
88 Nepivaj vortoj , A. Cherpillod, 180p. 15,00 €
201 Occitan, français, espéranto : trois langues qui se complètent, A. Cherpillod, 16p. 1,50 €
202 Parnasa gvidlibro, K. Kalocsay, G. Waringhien, R. Bernard, 208p. 12,00 €
203 Pli ol du horoj pri vortaroj (2KD), G. Waringhien, 5,00 €
204 Por kaj kontraŭ reformoj – Kajero 8, L. L. Zamenhof, Kompilis Ludovikito, 383p. 23,00 €
205 Pri terminologia laboro en Esperanto, W. Blanke, 318p. 19,00 €
206 Profesia uzo de esperanto, red. P. Chrdle, 97p. 10,90 €
94 Propraj nomoj (La) / Les noms propres, A. Cherpillod, 36p. 3,00 €
207 Que vive la langue française et que vive l’espéranto !, Y. Lassagne-Sicard, 255p. 15,25 €
208 Revolua lingvo – La (r)evolua lingvo, J. Dörr, 32p. 4,40 €
209 Serĉado de la perfekta lingvo en la Eŭropa kulturo (La), U. Eco, D. Mistretta, 317p. 19,50 €
210 Stato kaj estonteco de la internacia lingvo esperanto (La), red. P. Chrdle, 191p. 10,50 €
211 Terminologiaj konsideroj, Jan Werner, 179p. 15,00 €
212 Tradukarto kaj ties problemoj (La), A. Cherpillod, 125p. 10,00 €

Autres langues internationales ou construites :

Aliaj internaciaj aŭ konstruitaj lingvoj :

Ref. Titolo, Verkis, Tradukis, Paĝoj. Prezo
213 Dore domilado solreso, A. Cherpillod, 23p. 3,60 €
214 Drapeaux des langues construites (Les), P. de La Condamine, 68p. 8,00 €
215 Historio de la Mondolingvo, E. Drezen, N. Hohlov, N. Nekrasov, 450p. 21,90 €
216 Ido, unu jarcenton poste, A. Cherpillod, 47p. 5,10 €
217 Johann Martin Schleyer (1831-1912) – La inventinto de Volapük. Vivo-skizo, R. Kniele, R. Haupenthal, 47p. 8,00 €
209 Serĉado de la perfekta lingvo en la Eŭropa kulturo (La), U. Eco, D. Mistretta, 317p. 19,50 €
218 Universalglot – La planlingvo de Jean Pirro (1868), A. Cherpillod, 36p. 3,00 €
219 Volapuko en 10 lecionoj, A. Cherpillod, 70p. 6,00 €

Linguistique générale. Langues nationales. Société, politique et langues. Rhétorique, art de l’écriture :

Lingvoscienco ĝenerale. Naciaj lingvoj. Socio, politiko kaj lingvoj. Retoriko, verkarto ĝenerale :

Ref. Titolo, Verkis, Tradukis, Paĝoj. Prezo
1636 Aktoj de Internacia Scienca Akademio Comenius (Vol.2), C.O. Kiselman, 210p. 15,00 €
220 Alfabetoj de l’ mondo, A. Cherpillod, 97p. 6,00 €
221 Beletro, sed ne el katedro (Eseoj I), G. Waringhien, 261p. 16,80 €
222 Eŭropa Unio – Hieraŭ, hodiaŭ, morgaŭ – Lingvaj kaj kulturaj aspektoj, S. Ĉoliĉ, Kompostis S. Ĉoliĉ, 200p. 20,00 €
223 Galla lingvo (La) – Historio, gramatiko, leksikono, A. Cherpillod, 107p. 11,00 €
224 Glozel kaj la prahistoria skribo, A. Cherpillod, 135p. 13,70 €
225 Japana lingvo kaj ĝia skribo (La), A. Cherpillod, 14p. 1,50 €
226 Kelt-semidaj lingvoj (La), A. Cherpillod, 143p. 12,00 €
227 Langues celto-sémitiques (Les), A. Cherpillod, 143p. 12,00 €
228 Misteroj de la ĉina skribo (La) / Mystères de l’écriture chinoise (Les), A. Cherpillod, 80p. 7,80 €
229 Outils grammaticaux du français (Les), A. Cherpillod, 43p. 3,00 €
230 Promenante tra la lingvoj, A. Cherpillod, 131p. 10,00 €
231 Retoriko – (tole bindita), I. Lapenna, 294p. 23,70 €

Mouvement espérantiste, Espérantie (histoire, biographies, idée interne, associations, congrès, littérature) :

E-Movado, Esperantujo (historio, biografioj, interna ideo, asocioj, kongresoj, literaturo) :

Ref. Titolo, Verkis, Tradukis, Paĝoj. Prezo
232 Albert Schramm (1880-1937) kaj la Korespondo kun Zamenhof (1859-1917), A. Schramm, L. L. Zamenhof, 60p. 6,30 €
152 Aliroj al Esperanto, 15 aŭtoroj, R. Corsetti, P. Dasgupta, ĉefred. Christer Kiselman, 230p. 16,50 €
1286 Antaŭ unu jarcento – La granda milito kaj Esperanto, diversaj aŭtoroj, 372p. 14,00 €
233 Antaŭen al la laboro ! – Kajero 3 – Tempo de « Esperantisto » – (bindita), L. L. Zamenhof, Kompilis Ludovikito, 348p. 23,00 €
234 Arkivoj kaj bibliotekoj – Kiel protekti kaj konservi nian heredaĵon, Katarína Novotníčková, 173p. 12,00 €
235 Arto labori kune (La) – Festlibro por Humphrey Tonkin, red. D. Blanke kaj U. Lins, 901p. 60,00 €
236 Bona espero, idealo kaj realo, R. Dobrzynski, 256p. 15,00 €
237 Bonvenon en nia mondo, Bent Jensenius, 128p. 12,30 €
1551 Bonvenon ! Laùra kaj Petro malkovras Esperanton, Federico Gobbo, Yuri Gamberoni, 75p. 10,00 €
238 Bulonjo-ĉe-Maro – La kongreso de 1905 – La parolado de Zamenhof, A. Cherpillod, 61p. 6,00 €
240 Ĉiu ĉiun (memoraĵoj), T. Jung, 400p. 18,30 €
239 Crónicas del Movimiento Obrero Esperantista (es), A. M. Botella, 164p. 8,00 €
1206 De la aflikto ĝis la steloj, A. Stakian, Geneva grupo, 123p. 8,00 €
243 Docteur Esperanto (Le) (bindita), M. Ziolkowska, 165p. 8,00 €
244 Docteur Esperanto (Le) (broŝurita), M. Ziolkowska, 165p. 6,50 €
245 Doktoro Esperanto DVD, M. Migliucci, M. Lipari, 15,00 €
246 Du famaj leteroj, L. L. Zamenhof, 53p. 4,50 €
1207 Du klasikaĵoj pri sennaciismo – Manifesto de la sennaciistoj, V. Elsudo kaj E. Lanti, 110p. 8,00 €
1293 Eĥoj el Bembujo, Elisée Byelongo Iŝeloke, 91p. 9,00 €
1294 El Verkoj de Lanti (1) – For la neŭtralismon ! – La Laborista Esperantismo – Absolutismo – Herezulo Herezaĵo – Adamaĵoj, E. Lanti, 168p. 5,00 €
247 El verva vivo ĵurnalista, S. Maul, 269p. 20,00 €
248 Elektitaj paroladoj kaj prelegoj, Lapenna, 152p. 10,00 €
249 Enciklopedieto de Esperanto konforma al la Fundamento, A. Cherpillod, 158p. 10,00 €
250 Espéranto de A à Z (L’), A. Cherpillod, 88p. 6,00 €
251 Esperanto en prospektivo – Esperantismologia studo, G. Moya, 119p. 9,70 €
252 Espéranto et le 20ème arrondissement (L’) – Esperanto kaj 20-a Arondismento, 5,00 €
253 Esperanto in the New-York Times 1887 1922, red. U. Becker, 273p. 20,10 €
254 Esperanto kaj socialismo ? – Pri la movado sur la "alia flanko", D. Blanke, 65p. 8,00 €
1615 Espéranto Langue dangereuse (L’), Ulrich Lins, P. Dieumegard, 450p. 43,00 €
166 Espéranto, une valeur culturelle (L’) – Espéranto, une valeur pédagogique (L’) – Histoire de la littérature en langue internationale, A. Cherpillod, 40p. 6,00 €
256 Francisko Valdomiro Lorenz – Atesto pri la vivo kaj verko de eksterordinara homo, Vlastimil Novobilský, Margit Turková, 159p. 16,50 €
257 Gaston Waringhien 1901-1991 – Heroldo de la internacia lingvo / Héraut de la langue internationale, A. Cherpillod, 96p. 8,70 €
258 Georges Kersaudy (1921-2015) Miaj memoraĵoj / Mes souvenirs, A. Cherpillod, 16p. 1,50 €
259 Hamburgo en retrospektivo, I. Lapenna, 151p. 21,50 €
261 Historio de UEA, Z. Van Dijk, 370p. 12,30 €
262 Historio pri la skismo en la laborista Esperanto-movado, Platiel, 20p. 1,50 €
1540 Homarano – Vivo, verkoj k ideoj de L. L. Zamenhof – (broŝurita, 2-a eld. 2011), A. Korĵenkov, 320p. 27,00 €
263 Homarano – Vivo, verkoj k ideoj de L.L. Zamenhof – (broŝurita, 1-a eld. 2009), A. Korĵenkov, 320p. 27,00 €
264 Homme qui a défié Babel (L’) – Ludwik Lejzer Zamenhof, R. Centassi & H. Masson, 341p. 29,00 €
265 Homo kiu defiis Babelon (La) – Ludwik Lejzer Zamenhof, R. Centassi k H. Masson, G. Lagrange k Ph. Combot, 295p. 26,00 €
266 Ilustrita historio de la Laborista Esperanto-Movado, D. Blanke, U. Lins k.a. Fritz-Hüser-Institut, 113p. 4,80 €
267 Inkunabloj de Esperanto (La) – Kajero 1 bis – (bindita), L.L. Zamenhof, Kompilis Ludovikito, 283p. 23,00 €
268 Instrui, dokumenti, organizi (pri C. Gacond), (diversaj aŭtoroj), 394p. 36,00 €
269 Jubileo – Jarcento de Esperanto, M. Fettes, 162p. 26,20 €
270 Jules Verne espérantiste ! Jules Verne esperantisto !, L. Dupuy, A. Lequint k J. Le Puil, 96p. 8,00 €
272 Klopodis organizi, sed vane ! kajero 7 – (bindita), L.L. Zamenhof, Kompilis Ludovikito, 441p. 23,00 €
273 Kongresaj paroladoj de Zamenhof, Zamenhof, 64p. 6,00 €
274 Kun gradaj paŝoj eksterlanden ! – Kajero 6 – (bindita), L.L. Zamenhof, Kompilis Ludovikito, 427p. 23,00 €
275 Kvindek du tagoj en Esperantujo, Liu Xiaojun, 155p. 13,00 €
276 Laborista Esperanta Movado antaŭ la mond-milito, G. P. de Bruin, 36p. 2,00 €
1218 Laborista esperantismo (La), Lanti, 31p. 1,50 €
277 Laboristaj kronikoj pri la Hispana Esperanto-Movado, A. Marco Botella, 145p. 6,10 €
186 Langue internationale, ou la recherche d’une langue commune (La), R. Gueguen, 100p. 6,00 €
278 Lastaj tagoj de Ada, Aduŝka, G. Carlo Fighiera, 32p. 2,40 €
498 Libro de romanoj, V. Benczik, 229p. 6,90 €
279 Malneŭtrale pri la neŭtrala – Artikolaro, N. Gudskov, 96p. 3,00 €
1306 Maskerado ĉirkaŭ la morto, T. S. Ŝvarc, 318p. 28,00 €
1350 Memorindaj anarkiistoj kaj anarkiisma esperantismo – Anselmo Lorenzo – Max Nettlau, F. Montseny, D. Marins, M. Fernandez, 156p. 8,00 €
280 Mi estas homo, L. L. Zamenhof, Red. A. Korienkov, 287p. 22,50 €
1622 Mi stelojn jungis al revado, Mikaelo Bronŝtejn, 32,00 €
281 Mia vivo – Artikoloj – Poemoj, N. Barthelmes, 90p. 4,20 €
283 Mortinta, sed senmorta ! – Kajero 9 – (bindita), L. L. Zamenhof, Kompilis Ludovikito, 517p. 23,00 €
285 Ni laboru kaj esperu ! – Kajero 2 – (bindita), L.L. Zamenhof, Kompilis Ludovikito, 343p. 23,00 €
286 Nia diligenta kolegaro, Gorecka Halina ,Aleksander Korĵenkov, 320p. 30,00 €
287 Nia originala prozo, H. Apolloner, 58p. 3,70 €
288 Ordeno de Verda Plumo, Josip Pleadin, 272p. 30,00 €
290 Por ke la tagoj de la homaro estu pli lumaj, Lidia Zamenhof, 430p. 24,00 €
454 Poupée Catalane (La) – Roman (fr), B. Piedfert, 164p. 12,50 €
291 Pri Esperanta literaturo (1912), E. Privat, 31p. 3,50 €
292 Progresema Esperanto-movado en perspektivo (La), G. P. de Bruin + Glodo, Banje, Barthelmes, 153p. 15,00 €
1528 Rakontoj pri mia vivo / Histoires de vie, Gaby Tréanton, 281p. 14,00 €
293 Rue Zamenhof (La) – (fr), R. Dobrzynski, G. Martin, 250p. 24,50 €
294 Samideanoj – Satiroj kaj humuraĵoj pri Esperanto kaj pri esperantistoj Volumo 2, kompilis A. Korĵenkov, 80p. 8,00 €
295 Sed homoj kun homoj – Universalaj kongresoj de esperanto 1905-2005 – (bindita), Ziko Marcus Sikosez, 197p. 30,00 €
296 Sed homoj kun homoj – Universalaj Kongresoj de esperanto 1905-2006 – (broŝurita), Ziko Marcus Sikosez, 197p. 20,00 €
297 Skizo de la Esperanta literaturo, E. V. Tvaroẑek, 90p. 6,90 €
298 Sociaj aspektoj de la Esperanto-movado, S. Colić, 136p. 9,30 €
1538 Sortoj frakasitaj, Mikaelo Bronŝtejn, 5,00 €
907 Specimene – Parodioj kaj pastiĉoj, H. Baupierre, 132p. 7,30 €
299 Strategio de Esperanto en la nova jarmilo, G.C. Fighiera, 24p. 2,50 €
844 Sub fremdaj ĉieloj, E. de Kock, 290p. 22,00 €
300 Sub la signo de liro kaj verda stelo – Memorlibro pri aktoro Nikolaj Rytjkov, N. Rytjkov, Kompilis M. Abolskaja, 46p. 3,50 €
301 Sur la paŝoj de D-ro Esperanto – La Posteuloj, K. Kiriakos, 212p. 29,00 €
302 Survoje al I.P.E. – Internacio de Proleta Esperantistaro, A. Schwarz, 223p. 5,00 €
303 Tamen la afero progresas ! – Kajero 4 – Komenca tempo de « Lingvo internacia » – (bindita), L.L. Zamenhof, Kompilis Ludovikito, 416p. 23,00 €
304 Trois rêves humanistes du docteur Zamenhof (Les), A. Cherpillod, 47p. 5,10 €
305 Unu lingvo por ĉiuj : Esperanto / El esperanto. Un idioma para todos, E. Vivancos, 190p. 10,00 €
306 Unuan fojon (La) – Togolandaj Esperantistoj, 40p. 4,80 €
307 Verdaj Donkiĥotoj – Paŭlo Paal – La rondo familia (karikaturoj), J. Baghy, 175p. 14,50 €
308 Vivo de Andreo Cseh, E. Borsboom, 320p. 18,00 €
309 Vivo de Lanti, E. Borsboom, 273p. 10,00 €
310 Vivo de Zamenhof – (bindita), E. Privat, 133p. 10,00 €
311 Vivprotokoloj – Ĉiutagaj vivoj, rakontitaj de Esperantistoj, U. Becker, Z. Metz, 220p. 14,00 €
313 Vortoj de Valo, kun studoj kaj artikoloj, Valo, 155p. 6,10 €
315 Zamenhof – Movado – Doktrino, R. Krasko, J. Leyk kaj W. Zelazny, 124p. 4,60 €
316 Zamenhof kaj Judismo, A. Cherpillod, 61p. 7,80 €
1588 Zamenhof, ou la langue internationale (BD) [A4-Kolora], G. Tilleux - B. Disano - F. Craenhals, 32p. 6,50 €
318 Zamenhof, ou la langue internationale (BD) [A5-Nigra-Blanka], G. Tilleux - B. Disano - F. Craenhals, 32p. 4,50 €
1629 Eugène Lanti - Rencontre avec un citoyen du monde, E. Lanti, G. Montaigu, 316p. 25,00 €