La Programo

Publié le dimanche 18 février 2007 par kongreso2007 , mis a jour le mercredi 7 mars 2007
Article en français

VENDREDON, la 6-an de aprilo

Instalado

 • de Libro-servo
 • de ekspozicioj
 • de akceptejo
 • de butiko

Vespere :

 • Ludoj, babiladoj, muziko…

Supren


SABATON, la 7-an de aprilo

Matene :

 • Libro-servo
 • Ekzamenoj
 • Ekspozicioj
 • Akceptado
 • Butiko
 • Je la 11-a  : Prelegoj :
  • “Kio estas sorobano ?” (Kimie Markarian)
  • “Pri la danĝeroj de tabako” (Prof. Robert Molimard)
  • Inicado al Esperanto (Janine Dumoulin kaj Michel Lavergne)
 • Je la 12-a 30  : Tagmanĝo

Posttagmeze :

 • Je la 14-a  : Vizito de Bordozo (la ĉefaj monumentoj en la urbo-centro)
 • Je la 15-a  : Prelego : “Libereco por lingvoj” (F. Simonet)
 • Je la 15-a 30  : Speciala animado por gejunuloj (Ph. Chavignon kaj Flo. Martorell)
 • Je la 18-a  : Atelieroj :
  • Regionaj dancoj (Marielen kaj Rafa)
  • Origamo (Kimie)
  • Inicado al vingustumado (Magali kaj Florent)
  • Inicado al Esperanto (Janine kaj Michel)
 • Je la 19-a 30  : Vespermanĝo

Vespere :

 • Je la 21-a  : Distra vespero
  • Teatro : La Tuluzgrupo ludas “La Forlasita”
  • Koncerto de baroka muziko (loka grupo)

Supren


DIMANĈON, la 8-an de aprilo

Matene :

 • Je la 9-a  : Malfermo kaj unua laborkunsido
 • Je la 10-a  : Inicado al Esperanto
 • Je la 11-a k.15  : Grup-fotado
 • Je la 11-a k.45  : Honorvino - Honoriga kunveno
 • Je la 12-a k.30  : Tagmanĝo

Posttagmeze :

 • Je la 14-a  : Prelego de Margareta Handzlik (pola eŭropa deputitino kaj esperantistino) : "Pri la komunikadproblemoj en la Eŭropa Parlamento"
 • De la 16-a ĝis la 18-a  : SAT-Amikaraj laborgrupoj
 • Je la 16-a  : Prelegoj :
  • Kio estas la NEF ? (Claude Grojant)
  • Kiamaniere ŝpari niajn naturajn riĉaĵojn ? (Mari-elen)
 • Je la 18-a  : Atelieroj :
  • Regionaj dancoj
  • Jogo (Marie Savary)
  • Rilaksado (Timour)
  • Inicado al vin-gustumado
 • Je la 19-a k.30  : Vespermanĝo

Vespere :

 • Je la 21-a  : Koncerto de Jomo kaj liaj 4 muzikistoj (nova repertuaro)

Supren


LUNDON, la 9-an de aprilo

Matene :

 • De la 9-a ĝis la 11-a k.15  : Sat-Amikara laborkunsido
 • Je la 10-a  : Inicado al Esperanto
 • Je la 11-a k.30  : Prezentado de la venonta SAT-Kongreso okazonta en Parizo (Vinko Markov)
 • Je la 12-a k.30  : Tagmanĝo

Posttagmeze :

 • Je la 14-a  : Prelegoj :
  • Kio estas AMAP ? (J-C. Bot)
  • Kio estas la Kamparana Akcepto ? (R. Boisseau kaj Ph. Chevallier)
 • Je la 15-a  : Prelego pri Eko-vinberkulturo (L. Goujon, P. Chatenet, P. Barre)
 • Je la 16-a  : Prelego pri la asocio SERVAS (B. Cassignard)
  • Permuzika promeno sur 20a jarcenta eŭska poezio (Rafa)
 • Je la 17-a  : Prelegoj :
  • Kiuj estas la Naturamikoj ? (M. Rouyre)
  • La Kamparana Konfederacio (J-P. Leroy)
 • Je la 18-a  : Atelieroj :
  • Sorobano (Kimie)
  • Jogo kaj rilaksado
 • Je la 19-a k.30  : Vespermanĝo

Vespere :

 • Je la 21-a  : Koncertoj :
  • FaMo kantas kun sia akordiono (L’alarmo je l’okulo)
  • Georgo Handzlik, la “Bardo sen barbo”, kantas

Supren


MARDON, la 10-an de aprilo

 • Je la 9-a  :Tuttagaj ekskursoj :
  • (Al Arkaŝongolfeto, kun ŝippromenado)*
  • Tra Entre-Deux-Mers, malkovro de nia kultura heredaĵo

* ATENTU ! Bedaŭrinde ne plu restas lokoj por la ekskurso al la Arkaŝongolfeto...

Supren