La SAGO 63 (marto)

Publié le mardi 30 mars 2010 par Vito , mis a jour le jeudi 8 décembre 2011

Enhavo

 1 : Kovrilpaĝo : La dokument-filmo "Esperanto"
 2 : Flore kuiru !. SAT-Amikaro-emblemo. Kongreso : Lastaj informoj
 3/4 : Adagraporto
 4/5 : Kasraporto/Referendumilo
 5/6 : Selle-humuraĵoj
 6 : Libro vivas pli ol unu
sezono
 : Paĉjo,
kio estas rasismo ?
Nacia identeco ?
 

7-10 : Supplément en français :

 11 : Utilaj informoj, Kiel traduki : Fin (2a parto)
 12 : Libro-Servo
 13 : Statistiko pri senlaboreco kaj dungiteco (2a parto)
 14 : La Ĝenerala Kanto
 15 : Esperantistoj aktivas
 16 : Butikumu ! Bild-Deliraĵo : Ĉe la lago 63

LS63-P1-2-3-16 en PDF
LaSago 63 Marto 2010
Tri unuaj paĝoj + lasta
LS63-SF en PDF
LaSago 63 Marto 2010
Supplément en français
LS63 en PDF
LaSago 63 Marto 2010
Kompleta numero