La SAGO 64 (aprilo-majo)

Publié le lundi 24 mai 2010 par Vito , mis a jour le jeudi 8 décembre 2011

Enhavo

- 1 : Kovrilpaĝo : Kongresoj : de eĥoj ĝis antaŭsono...
- 2 : Flore kuku !. SAT-Amikaro-emblemo.
- 2/4 : kongresaj eĥoj
- 5 : Komunumo de 1871
- 6 : Statistiko pri senlaboreco kaj dungiteco (3a kaj lasta parto)
- 7 : Impeto de kooperativo. Selle-humuraĵoj
- 8 : SAT-kongreso
Kotizoj !!
- 

9-12 : Supplément en français :

- 13 : Utilaj informoj
Libro-Servo
- 14 : Libro vivas pli ol unu
sezono
 : Dis !
- 15 : SAT-EFK : Dokument-filmo
- 16 : Kiel esperantigi proprajn nomojn - 11
- 18/19 : Esperantistoj aktivas
- 20 : Ni pozitivu ! Bild-Deliraĵo : Ĉe la lago 64

LS64-P1-2-3-20 en PDF
LaSago 64 Aprilo-Majo 2010
Tri unuaj paĝoj + lasta
LS64-SF en PDF
LaSago 64 Aprilo-Majo 2010
Supplément en français
LS64 en PDF
LaSago 64 Aprilo-Majo kompleta