La SAGO 70 (decembro)

Publié le lundo 6a decembro 2010 par Vito , mis a jour le ĵaŭdo 8a decembro 2011

Enhavo

- 1 : Kovrilpaĝo : Seta kongreso ĉe la horizonto
- 2 : La Seta kongreso, gastronomi-nivele
- 3 : Perkoresponda instruado
- 4 Selle-Humuraĵoj
- 4/5 : La desupra ekologio kal la
maldesupra... (2a parto)
- 5 : Pri "La Bellevilloise"
- 6 : Deportado de Hindoĉinoj (voĉlegita en radio 3ZZZ de la 7a de marto)

- 

7-10 : Supplément en français :

- 11 : Praktikaj informoj
- 11/12 : Vizito ĉe Prof. Statistikus
- 13/13 : Libro-Servo
Recenzo : Sonĝoj de Kristalo
Libroj vivas pli longe ol unu sezono
- 14 : Legindaj Legendoj
- 14/15 : Esperantistoj aktivas
Reklamo (jes !)
- 16 : Esperantistoj aktivas
Ĉe la lago 70

LS70-P1-2-3-16 en PDF
LS70-SF en PDF
La Sago 70 Kompleta (1.2 Mo)