Listoj laŭ specifaj formoj, tipoj, ĝenroj

Listoj laŭ specifaj formoj, tipoj (biografioj, propraj travivaĵoj, KD, DVD, gazetoj, grand-formataĵoj, ilustraĵoj, neporinfanaĵoj) :

Okaze de mendo, bonvolu noti la referencan numeron de la libro (ruĝan, en la unua kolumno).
Listoj ĝisdatigitaj en Marto 2024.

Biografioj, membiografioj, portretoj :

Ref. Titolo, Verkis, Tradukis, Paĝoj. Prezo
217 Johann Martin Schleyer (1831-1912) – La inventinto de Volapük. Vivo-skizo, R. Kniele, R. Haupenthal, 47p. 8,00 €
232 Albert Schramm (1880-1937) kaj la Korespondo kun Zamenhof (1859-1917), A. Schramm, L. L. Zamenhof, 60p. 6,30 €
243 Docteur Esperanto (Le) (bindita), M. Ziolkowska, 165p. 8,00 €
244 Docteur Esperanto (Le) (broŝurita), M. Ziolkowska, 165p. 6,50 €
256 Francisko Valdomiro Lorenz – Atesto pri la vivo kaj verko de eksterordinara homo, Vlastimil Novobilský, Margit Turková, 159p. 16,50 €
257 Gaston Waringhien 1901-1991 – Heroldo de la internacia lingvo / Héraut de la langue internationale, A. Cherpillod, 96p. 8,70 €
1540 Homarano – Vivo, verkoj k ideoj de L. L. Zamenhof – (broŝurita, 2-a eld. 2011), A. Korĵenkov, 320p. 27,00 €
263 Homarano – Vivo, verkoj k ideoj de L.L. Zamenhof – (broŝurita, 1-a eld. 2009), A. Korĵenkov, 320p. 27,00 €
264 Homme qui a défié Babel (L’) – Ludwik Lejzer Zamenhof, R. Centassi & H. Masson, 341p. 29,00 €
265 Homo kiu defiis Babelon (La) – Ludwik Lejzer Zamenhof, R. Centassi k H. Masson, G. Lagrange k Ph. Combot, 295p. 26,00 €
270 Jules Verne espérantiste ! Jules Verne esperantisto !, L. Dupuy, A. Lequint k J. Le Puil, 96p. 8,00 €
286 Nia diligenta kolegaro, Gorecka Halina ,Aleksander Korĵenkov, 320p. 30,00 €
288 Ordeno de Verda Plumo, Josip Pleadin, 272p. 30,00 €
294 Samideanoj – Satiroj kaj humuraĵoj pri Esperanto kaj pri esperantistoj Volumo 2, kompilis A. Korĵenkov, 80p. 8,00 €
300 Sub la signo de liro kaj verda stelo – Memorlibro pri aktoro Nikolaj Rytjkov, N. Rytjkov, Kompilis M. Abolskaja, 46p. 3,50 €
308 Vivo de Andreo Cseh, E. Borsboom, 320p. 18,00 €
309 Vivo de Lanti, E. Borsboom, 273p. 10,00 €
310 Vivo de Zamenhof – (bindita), E. Privat, 133p. 10,00 €
315 Zamenhof – Movado – Doktrino, R. Krasko, J. Leyk kaj W. Zelazny, 124p. 4,60 €
316 Zamenhof kaj Judismo, A. Cherpillod, 61p. 7,80 €
1588 Zamenhof, ou la langue internationale (BD) [A4-Kolora], G. Tilleux - B. Disano - F. Craenhals, 32p. 6,50 €
318 Zamenhof, ou la langue internationale (BD) [A5-Nigra-Blanka], G. Tilleux - B. Disano - F. Craenhals, 32p. 4,50 €
1629 Eugène Lanti - Rencontre avec un citoyen du monde, E. Lanti, G. Montaigu, 316p. 25,00 €
541 Tilla, ŝ. Ŝtimek, 180p. 16,50 €
1588 Zamenhof, ou la langue internationale (BD) [A4-Kolora], G. Tilleux - B. Disano - F. Craenhals, 32p. 6,50 €
318 Zamenhof, ou la langue internationale (BD) [A5-Nigra-Blanka], G. Tilleux - B. Disano - F. Craenhals, 32p. 4,50 €
882 Letero al la patro, F. Kafka, V. Lutermano, 80p. 9,60 €
1137 Vojaĝanto tra kosmo kaj jarcentoj DVD, Milutin Milanković, 10,00 €
1190 Anecdotes sur Confucius / Rakontoj pri Konfuceo, Liu Xiaojun, J.-P. Ducloyer, 210p. 15,00 €
1629 Eugène Lanti - Rencontre avec un citoyen du monde, E. Lanti, G. Montaigu, 316p. 25,00 €
1210 Gilles de Rais granda senjoro sodomisto kaj murdisto, A. Cherpillod, 43p. 5,50 €
1211 Hillel, la saĝulo – Lia vivo, lia instruo, A. Cherpillod, 35p. 4,50 €
1220 Leo Tolstoj, V. Lebrun, 400p. 18,30 €
1245 En la ombro de Alberto Ejnŝtejno, Desanka Ĝuriĉ-Trbuhoviĉ, divers., 188p. 15,00 €
1249 Franca jezuito kaj la ĉina imperiestro (La) / Le jésuite français et l’empereur de Chine, Voltaire (Voltero), A. Cherpillod, 47p. 3,00 €
1297 Fermaskito : kiu li estis ? (La), A. Cherpillod, 63p. 5,00 €
1298 Heroo de amo – Vivo de Přemysl Pitter (La), K. Kraft, 190p. 12,00 €
1376 Tagoj kaj ruinoj, Jaume Grau Casas, M. Fernandez, 505p. 24,00 €
1384 Richard Wagner, sa vie, son œuvre, A. Cherpillod, 145p. 12,00 €
1391 Richard Wagner, lia vivo, lia verkaro, A. Cherpillod, 145p. 12,00 €
240 Ĉiu ĉiun (memoraĵoj), T. Jung, 400p. 18,30 €
247 El verva vivo ĵurnalista, S. Maul, 269p. 20,00 €
293 Rue Zamenhof (La) – (fr), R. Dobrzynski, G. Martin, 250p. 24,50 €
524 Ze Do Burro Nouvelles Mémoires d’un âne ou malheurs de Sophie Satana Anĝelo (2 Vol.), G.R. Ledon, V. E-Risĝr, 339p. 6,10 €
524 Ze Do Burro Nouvelles Mémoires d’un âne ou malheurs de Sophie Satana Anĝelo (2 Vol.), G.R. Ledon, V. E-Risĝr, 339p. 6,10 €
1206 De la aflikto ĝis la steloj, A. Stakian, Geneva grupo, 123p. 8,00 €
258 Georges Kersaudy (1921-2015) Miaj memoraĵoj / Mes souvenirs, A. Cherpillod, 16p. 1,50 €
278 Lastaj tagoj de Ada, Aduŝka, G. Carlo Fighiera, 32p. 2,40 €
1306 Maskerado ĉirkaŭ la morto, T. S. Ŝvarc, 318p. 28,00 €
281 Mia vivo – Artikoloj – Poemoj, N. Barthelmes, 90p. 4,20 €
290 Por ke la tagoj de la homaro estu pli lumaj, Lidia Zamenhof, 430p. 24,00 €
311 Vivprotokoloj – Ĉiutagaj vivoj, rakontitaj de Esperantistoj, U. Becker, Z. Metz, 220p. 14,00 €
562 Blanko sur nigro, R. GALLEGO, K. Knivilä, 130p. 11,00 €
1157 Migrante tra metioj, Valo, 100p. 2,00 €
1180 Kion travivis Aŭstria familio en la Brazila praarbaro kie ĝi laboris kiel koloniistoj, E. Linz, 196p. 10,40 €
1206 De la aflikto ĝis la steloj, A. Stakian, Geneva grupo, 123p. 8,00 €
1213 Infantravivaĵoj aŭtobiografia rakonto, A. Lequint, 36p. 4,00 €
1303 Kontraŭflue, Valo, 82p. 3,00 €
1306 Maskerado ĉirkaŭ la morto, T. S. Ŝvarc, 318p. 28,00 €
1371 7.000 tagoj en Siberio, K. Stajner, Kreŝimir Barkoviĉ, 500p. 22,00 €
1375 Taglibro de mia frato, Chava Pressburger, 160p. 24,00 €
1393 Sub cirko-tendo, S. Bubeniĉ, 195p. 12,00 €

Atestoj, raportaĵoj pri memsperto, memoraĵoj, personaj travivaĵoj :

Ref. Titolo, Verkis, Tradukis, Paĝoj. Prezo
1286 Antaŭ unu jarcento – La granda milito kaj Esperanto, diversaj aŭtoroj, 372p. 14,00 €
1528 Rakontoj pri mia vivo / Histoires de vie, Gaby Tréanton, 281p. 14,00 €
844 Sub fremdaj ĉieloj, E. de Kock, 290p. 22,00 €
501 Malamu vin, unu la alian, M.de Seabra, 224p. 16,50 €
786 Ombroj sur verda pejzaĝo, M. Llano, F. Diego ; L. Deck, 200p. 7,50 €
844 Sub fremdaj ĉieloj, E. de Kock, 290p. 22,00 €
875 Ĉapo de la sterko-vermo (La) – LKKK 1995, G. Kamaĉo, 3,80 €
1169 Compostelle en famille, B. Robineau, 221p. 20,00 €
1170 Huit ans autour du monde, Bruno Robineau, 272p. 20,00 €
1171 Papy fait le tour du monde, Zef Jégard, 303p. 21,00 €
1172 Roumanie vagabonde, bruno Robineau, 261p. 20,00 €
1173 Afrik’ amo, Dimitri, 336p. 21,30 €
1176 Ĝambo Rafiki – (bindita), T. Sekelj, 160p. 11,60 €
1177 Ili vivis sur la tero – Ok jaroj da migrado ĉirkaŭ nia planedo, M. & B. Robineau, 343p. 20,00 €
1179 Kanako el Kananan – (bindita), K.-G. Lindon, 200p. 7,60 €
1182 Mondo de travivaĵoj – (bindita), T. Sekelj, 281p. 16,80 €
1183 Mondo de travivaĵoj – (broŝurita), T. Sekelj, 281p. 12,00 €
1184 Ok jaroj ĉirkaŭ la mondo, bruno Robineau, 240p. 20,00 €
1191 Avo biciklas ĉirkaŭ la mondo, Zef Jegard, J.P. Ducloyer, 255p. 21,00 €
1193 Letero el Palestino, S. Alba, G. Kamaĉo, 20p. 3,00 €
1194 Libro de la mirindaĵoj aŭ la priskribo de la mondo (La), M. Polo, D. Moirand, 445p. 30,00 €
786 Ombroj sur verda pejzaĝo, M. Llano, F. Diego ; L. Deck, 200p. 7,50 €
1199 Vivbruligita (Honorkrimo), Suad, R. Bouchet k A. Cherpillod, 189p. 15,00 €
1200 Vualo de l’ silento – Vivkondiĉoj de islamaj virinoj, Ĝura, H. Castiau, 168p. 10,70 €
1224 Longa vojaĝo (La) Travivaĵoj de etulo, E. Raats, 103p. 14,50 €
1233 Senfrokiĝinto, Ŝ. d’Arroi, 19p. 4,40 €
1284 Journal de nuit – Témoignage de femme dans la Croatie en guerre, S. Ŝtimec, G. Martin, 107p. 12,00 €
1286 Antaŭ unu jarcento – La granda milito kaj Esperanto, diversaj aŭtoroj, 372p. 14,00 €
1304 Kroata milita noktlibro, S. Stimec, 103p. 10,00 €
1316 Tuikero la harkio kaj la cetero – Rigardo sur la milito en Alĝerio, R. Condon, R. Condon, 150p. 15,00 €
1322 Ĉu ili diras al ni la veron ? Neimagebla perforto, Kolektiva verko, F. Toubale, 220p. 12,00 €
1345 Krokizo pri detruo, P. Cottron-Daubigné, C. Rivière, 55p. 6,00 €
1193 Letero el Palestino, S. Alba, G. Kamaĉo, 20p. 3,00 €
240 Ĉiu ĉiun (memoraĵoj), T. Jung, 400p. 18,30 €
247 El verva vivo ĵurnalista, S. Maul, 269p. 20,00 €
293 Rue Zamenhof (La) – (fr), R. Dobrzynski, G. Martin, 250p. 24,50 €
524 Ze Do Burro Nouvelles Mémoires d’un âne ou malheurs de Sophie Satana Anĝelo (2 Vol.), G.R. Ledon, V. E-Risĝr, 339p. 6,10 €
524 Ze Do Burro Nouvelles Mémoires d’un âne ou malheurs de Sophie Satana Anĝelo (2 Vol.), G.R. Ledon, V. E-Risĝr, 339p. 6,10 €
1214 Kaj kiu pravas Memorspertoj, E. de Zilah, 360p. 26,00 €
1206 De la aflikto ĝis la steloj, A. Stakian, Geneva grupo, 123p. 8,00 €
258 Georges Kersaudy (1921-2015) Miaj memoraĵoj / Mes souvenirs, A. Cherpillod, 16p. 1,50 €
278 Lastaj tagoj de Ada, Aduŝka, G. Carlo Fighiera, 32p. 2,40 €
1306 Maskerado ĉirkaŭ la morto, T. S. Ŝvarc, 318p. 28,00 €
281 Mia vivo – Artikoloj – Poemoj, N. Barthelmes, 90p. 4,20 €
290 Por ke la tagoj de la homaro estu pli lumaj, Lidia Zamenhof, 430p. 24,00 €
311 Vivprotokoloj – Ĉiutagaj vivoj, rakontitaj de Esperantistoj, U. Becker, Z. Metz, 220p. 14,00 €
562 Blanko sur nigro, R. GALLEGO, K. Knivilä, 130p. 11,00 €
1157 Migrante tra metioj, Valo, 100p. 2,00 €
1180 Kion travivis Aŭstria familio en la Brazila praarbaro kie ĝi laboris kiel koloniistoj, E. Linz, 196p. 10,40 €
1206 De la aflikto ĝis la steloj, A. Stakian, Geneva grupo, 123p. 8,00 €
1213 Infantravivaĵoj aŭtobiografia rakonto, A. Lequint, 36p. 4,00 €
1303 Kontraŭflue, Valo, 82p. 3,00 €
1306 Maskerado ĉirkaŭ la morto, T. S. Ŝvarc, 318p. 28,00 €
1371 7.000 tagoj en Siberio, K. Stajner, Kreŝimir Barkoviĉ, 500p. 22,00 €
1375 Taglibro de mia frato, Chava Pressburger, 160p. 24,00 €
1393 Sub cirko-tendo, S. Bubeniĉ, 195p. 12,00 €

Sur viddisko DVD, aŭ kun DVD :

Ref. Titolo, Verkis, Tradukis, Paĝoj. Prezo
1137 Vojaĝanto tra kosmo kaj jarcentoj DVD, Milutin Milanković, 10,00 €
6 Esperanto estas... – DVD, 5,00 €
9 Film « Esperanto » SAT-EFK DVD individua uzo (22 lingvoj), D. Gautier, 9,00 €
245 Doktoro Esperanto DVD, M. Migliucci, M. Lipari, 15,00 €
1012 El coche de pedales – DVD, Ramon Barea, 18,00 €
1013 Paisans de Roergue – (lingvo : okcitana ; subtekstoj eo/fr/en), P. & A. Andrieu, A. Andrieu (el la okcitana), 15,00 €

Gazetoj, revuoj, ĵurnaloj :

Ref. Titolo, Verkis, Tradukis, Paĝoj. Prezo
875 Ĉapo de la sterko-vermo (La) – LKKK 1995, G. Kamaĉo, 3,80 €
1193 Letero el Palestino, S. Alba, G. Kamaĉo, 20p. 3,00 €
1233 Senfrokiĝinto, Ŝ. d’Arroi, 19p. 4,40 €
1193 Letero el Palestino, S. Alba, G. Kamaĉo, 20p. 3,00 €
326 GeLKKpoetoj – Vol.4, LeQuint, Le Puil, 32p. 3,00 €
390 Pala fajro, V. Nabokov, M. Maron, 24p. 3,00 €
409 Ĉi-semajne eĉ ajn-mise, S. MakGill, 24p. 3,80 €
413 Angla sen instruisto (La), E. Ionescu, I. Onet, 24p. 5,50 €
727 Balo (La), i. Némrirovsky, Montendra Eo grupo, J. Dumoulin, 30p. 5,50 €
730 Bleko de blua anaso, Alexandre Vialatte, Ŝ. d’Arroi, 17p. 5,50 €
739 Ekzile – Frato disipa – En la ombro de lilio – KromKancerKliniklo 21, Mircea Eliade, I. Oneţ., 19p. 4,40 €
785 Noveloj, Amerigo Iannacone, Carlo Minnaja, 32p. 5,50 €
794 Rip Van Winkle, W. Irving, I. Oneţ., 16p. 5,00 €
804 Tradukoj de Claude Gerlat : Bruna Mateno – La Kato de la Rabeno – Kiel Vang-Fo saviĝis – La Vidvino Afrodisia – La Murdinto, Pavloff, Sfar, Yourcenar..., C. Gerlat, 16p. 4,00 €
853 Gaston Couté (Gastono Kute) – Poemoj, noveloj, teatraĵoj, Gaston Couté, A. Lequint, J. Le Puil, J. Danvy, 47p. 6,00 €
888 LKK La KancerKliniko – 109, 4,00 €
889 LKK La KancerKliniko – 114, 4,40 €
890 LKK La KancerKliniko – 116, 4,40 €
891 LKK La KancerKliniko – 121, 4,40 €
892 LKK La KancerKliniko – 125, 4,40 €
893 LKK La KancerKliniko – 126, 4,40 €
894 LKK La KancerKliniko – 127, 4,40 €
895 LKK La KancerKliniko – 131, 4,40 €
896 LKK La KancerKliniko – 132, 5,00 €
897 LKK La KancerKliniko – 133, 5,00 €
898 LKK La KancerKliniko – 138, 5,00 €
899 LKK La KancerKliniko – 139, 5,00 €
900 LKK La KancerKliniko – 140, 5,00 €
901 LKK La KancerKliniko – 151, 5,50 €
902 LKK La KancerKliniko – 152, 5,50 €
903 LKK La KancerKliniko – 153, 5,50 €
904 LKK La KancerKliniko – 154, 5,50 €
905 LKK La KancerKliniko – 155, 5,50 €
1305 Kulturo : valoro aŭ varo ?, Le Puil, 19p. 3,80 €
1301 Kapitalismo Lasta Akto, Sen Rodin, 24p. 5,00 €
1305 Kulturo : valoro aŭ varo ?, Le Puil, 19p. 3,80 €

Grandformata libro, aŭ mapo, afiŝo, kalendaro, dika objekto :

Ref. Titolo, Verkis, Tradukis, Paĝoj. Prezo
1322 Ĉu ili diras al ni la veron ? Neimagebla perforto, Kolektiva verko, F. Toubale, 220p. 12,00 €
971 Kunikloj de mia avo (La) – I conigli di mio nonno, G. Sarandrea, L. Gabrielli, 61p. 10,70 €
1174 Albumo pri Ĉinio, 96p. 7,00 €
1189 Vojaĝo tra Ĉinio, Red. El Popola Ĉinio, 136p. 10,00 €
1383 Florilège de la chanson de mer – (relié), J. Yvart, 227p. 10,00 €
89 Perioda tabelo de elementoj - (plastafiŝo 30×42cm), J.-F. Blin, 1p. 5,00 €
190 Lingva kritiko – Studoj kaj notoj pri gramatiko, vortaro, kaj stilo – 1932-1935, div. Kompilis R. Haupenthal, 122p. 32,00 €
235 Arto labori kune (La) – Festlibro por Humphrey Tonkin, red. D. Blanke kaj U. Lins, 901p. 60,00 €
930 Kuniks la kuniklo, J-P. Cavelan, 10p. 6,00 €
948 Brusela bubo (La) – Cisko kaj Vinjo, W. Vandersteen, B. Boon k.a., 58p. 8,00 €
953 Eta Spiru (La) – Salutu la sinjorinon, JEFO, 47p. 10,00 €
972 Kvaronlando – (bindita), G. Ruck-Pauquet k B. Smith, N. Caragea, 20p. 16,00 €
988 Mirindaj aventuroj d’Elwan (La), Célia Richard, Club esperantiste de Rhuys, 36p. 10,00 €
1004 Simioj provas elakvigi la lunon, Xia Xia, Liu Ling, 13p. 4,00 €
1006 Tirano, la liutfaristo kaj la tempo (La), C. Grenier ; F. Schmidt, A. Mateo, 32p. 12,00 €
235 Arto labori kune (La) – Festlibro por Humphrey Tonkin, red. D. Blanke kaj U. Lins, 901p. 60,00 €
916 Kvarlingva proverbaro, Lucien Bourgois, 26p. 4,60 €
930 Kuniks la kuniklo, J-P. Cavelan, 10p. 6,00 €
948 Brusela bubo (La) – Cisko kaj Vinjo, W. Vandersteen, B. Boon k.a., 58p. 8,00 €
953 Eta Spiru (La) – Salutu la sinjorinon, JEFO, 47p. 10,00 €
972 Kvaronlando – (bindita), G. Ruck-Pauquet k B. Smith, N. Caragea, 20p. 16,00 €
988 Mirindaj aventuroj d’Elwan (La), Célia Richard, Club esperantiste de Rhuys, 36p. 10,00 €
1004 Simioj provas elakvigi la lunon, Xia Xia, Liu Ling, 13p. 4,00 €
1006 Tirano, la liutfaristo kaj la tempo (La), C. Grenier ; F. Schmidt, A. Mateo, 32p. 12,00 €
89 Perioda tabelo de elementoj - (plastafiŝo 30×42cm), J.-F. Blin, 1p. 5,00 €
1198 Urboj por ŝanĝi la mondon, A. Cazetien, M. - T. Lloancy, 107p. 15,00 €
1385 107 Krucenigmoj, S. Marĉek, 87p. 12,00 €
1389 Kajto-Kanonoj, Kajto, 6p. 1,80 €
89 Perioda tabelo de elementoj - (plastafiŝo 30×42cm), J.-F. Blin, 1p. 5,00 €
190 Lingva kritiko – Studoj kaj notoj pri gramatiko, vortaro, kaj stilo – 1932-1935, div. Kompilis R. Haupenthal, 122p. 32,00 €
235 Arto labori kune (La) – Festlibro por Humphrey Tonkin, red. D. Blanke kaj U. Lins, 901p. 60,00 €
930 Kuniks la kuniklo, J-P. Cavelan, 10p. 6,00 €
948 Brusela bubo (La) – Cisko kaj Vinjo, W. Vandersteen, B. Boon k.a., 58p. 8,00 €
953 Eta Spiru (La) – Salutu la sinjorinon, JEFO, 47p. 10,00 €
972 Kvaronlando – (bindita), G. Ruck-Pauquet k B. Smith, N. Caragea, 20p. 16,00 €
988 Mirindaj aventuroj d’Elwan (La), Célia Richard, Club esperantiste de Rhuys, 36p. 10,00 €
1004 Simioj provas elakvigi la lunon, Xia Xia, Liu Ling, 13p. 4,00 €
1006 Tirano, la liutfaristo kaj la tempo (La), C. Grenier ; F. Schmidt, A. Mateo, 32p. 12,00 €
235 Arto labori kune (La) – Festlibro por Humphrey Tonkin, red. D. Blanke kaj U. Lins, 901p. 60,00 €
916 Kvarlingva proverbaro, Lucien Bourgois, 26p. 4,60 €
930 Kuniks la kuniklo, J-P. Cavelan, 10p. 6,00 €
948 Brusela bubo (La) – Cisko kaj Vinjo, W. Vandersteen, B. Boon k.a., 58p. 8,00 €
953 Eta Spiru (La) – Salutu la sinjorinon, JEFO, 47p. 10,00 €
972 Kvaronlando – (bindita), G. Ruck-Pauquet k B. Smith, N. Caragea, 20p. 16,00 €
988 Mirindaj aventuroj d’Elwan (La), Célia Richard, Club esperantiste de Rhuys, 36p. 10,00 €
1004 Simioj provas elakvigi la lunon, Xia Xia, Liu Ling, 13p. 4,00 €
1006 Tirano, la liutfaristo kaj la tempo (La), C. Grenier ; F. Schmidt, A. Mateo, 32p. 12,00 €
89 Perioda tabelo de elementoj - (plastafiŝo 30×42cm), J.-F. Blin, 1p. 5,00 €
1198 Urboj por ŝanĝi la mondon, A. Cazetien, M. - T. Lloancy, 107p. 15,00 €
1385 107 Krucenigmoj, S. Marĉek, 87p. 12,00 €
1389 Kajto-Kanonoj, Kajto, 6p. 1,80 €

Kun multaj bildoj, fotoj, aŭ specife belaj ilustraĵoj :

Ref. Titolo, Verkis, Tradukis, Paĝoj. Prezo
1322 Ĉu ili diras al ni la veron ? Neimagebla perforto, Kolektiva verko, F. Toubale, 220p. 12,00 €
971 Kunikloj de mia avo (La) – I conigli di mio nonno, G. Sarandrea, L. Gabrielli, 61p. 10,70 €
1174 Albumo pri Ĉinio, 96p. 7,00 €
1189 Vojaĝo tra Ĉinio, Red. El Popola Ĉinio, 136p. 10,00 €
1383 Florilège de la chanson de mer – (relié), J. Yvart, 227p. 10,00 €
257 Gaston Waringhien 1901-1991 – Heroldo de la internacia lingvo / Héraut de la langue internationale, A. Cherpillod, 96p. 8,70 €
264 Homme qui a défié Babel (L’) – Ludwik Lejzer Zamenhof, R. Centassi & H. Masson, 341p. 29,00 €
265 Homo kiu defiis Babelon (La) – Ludwik Lejzer Zamenhof, R. Centassi k H. Masson, G. Lagrange k Ph. Combot, 295p. 26,00 €
288 Ordeno de Verda Plumo, Josip Pleadin, 272p. 30,00 €
300 Sub la signo de liro kaj verda stelo – Memorlibro pri aktoro Nikolaj Rytjkov, N. Rytjkov, Kompilis M. Abolskaja, 46p. 3,50 €
310 Vivo de Zamenhof – (bindita), E. Privat, 133p. 10,00 €
1210 Gilles de Rais granda senjoro sodomisto kaj murdisto, A. Cherpillod, 43p. 5,50 €
1220 Leo Tolstoj, V. Lebrun, 400p. 18,30 €
1528 Rakontoj pri mia vivo / Histoires de vie, Gaby Tréanton, 281p. 14,00 €
1169 Compostelle en famille, B. Robineau, 221p. 20,00 €
1176 Ĝambo Rafiki – (bindita), T. Sekelj, 160p. 11,60 €
1177 Ili vivis sur la tero – Ok jaroj da migrado ĉirkaŭ nia planedo, M. & B. Robineau, 343p. 20,00 €
1182 Mondo de travivaĵoj – (bindita), T. Sekelj, 281p. 16,80 €
1183 Mondo de travivaĵoj – (broŝurita), T. Sekelj, 281p. 12,00 €
1184 Ok jaroj ĉirkaŭ la mondo, bruno Robineau, 240p. 20,00 €
1191 Avo biciklas ĉirkaŭ la mondo, Zef Jegard, J.P. Ducloyer, 255p. 21,00 €
1194 Libro de la mirindaĵoj aŭ la priskribo de la mondo (La), M. Polo, D. Moirand, 445p. 30,00 €
240 Ĉiu ĉiun (memoraĵoj), T. Jung, 400p. 18,30 €
1214 Kaj kiu pravas Memorspertoj, E. de Zilah, 360p. 26,00 €
1306 Maskerado ĉirkaŭ la morto, T. S. Ŝvarc, 318p. 28,00 €
1180 Kion travivis Aŭstria familio en la Brazila praarbaro kie ĝi laboris kiel koloniistoj, E. Linz, 196p. 10,40 €
1306 Maskerado ĉirkaŭ la morto, T. S. Ŝvarc, 318p. 28,00 €
1160 ABZ de amo – (bele bindita), I. k S. Hegeler, Scleicher k.a., 274p. 24,40 €
348 Rapide pasis la temp’ – Poemaro, E. Urbanova, 91p. 6,90 €
350 Sekretaj sonetoj, P. Peneter, 104p. 10,40 €
355 Ŝirpecoj – Anstataŭ monumento, C. Declercq, 168p. 10,50 €
466 Dekdu noktoj de Satano (La), E. Imby - K. Kalocsay, 129p. 19,10 €
496 Kvin virinoj de amoro – (bele bindita), I. Saikaku, Miyamoto Masao, 158p. 25,60 €
1160 ABZ de amo – (bele bindita), I. k S. Hegeler, Scleicher k.a., 274p. 24,40 €
22 Espéranto par la méthode directe (L’), S. Marĉek, 116p. 12,00 €
29 Esperanto pro děti 1 – Esperanto por infanoj 1, Jana Melichárková, 70p. 4,50 €
30 Esperanto pro děti 2 – Esperanto por infanoj 2, Jana Melichárková, 104p. 6,00 €
42 Ludu kun ni – n°1 – Propedeŭtika lingvo-kurso por infanoj, E. Vilisics Formaggio, 154p. 15,00 €
43 Ludu kun ni – n°2 – Propedeŭtica lingvo-kurso por infanoj, E. Vilisics Formaggio, 128p. 15,00 €
52 Petro, kursa lernolibro por laboristoj, SATskipo, 185p. 2,00 €
57 Bildvortaro, P. Desmet’ kaj J. Horvath, 800p. 38,00 €
71 Ilustrita enciklopedio de akvariaj fiŝoj, A. Ŝevĉenko (kompilis), 120p. 10,00 €
72 Ilustrita enciklopedio de hejmaj mamuloj, N. Gudskov (kompilis), 240p. 19,00 €
73 Ilustrita frazeologio, S. Fiedler-Pavel Rak, 136p. 12,00 €
1178 Japanio kalejdoskope, Diversaj. Ilustris Miyazaki Hideko, 91p. 8,40 €
91 Petit Guide 219 – Imagier français-espéranto (L’), 8p. 3,00 €
96 Teknika Vortaro de Greziljono – Français-Espéranto Espéranto-Français, 198p. 18,00 €
119 Rateto volas edziniĝi, Z. Muying, Shan Ren, 60p. 4,00 €
163 Esperanto en la moderna mondo / Esperanto in the modern world – (bindita), Kompilis Rŭdiger kaj V. S. Eichholz, 600p. 15,00 €
173 Fenomeno Esperanto (La), W. Auld, 120p. 7,90 €
181 Katalogo de Esperantaj poŝtmarkoj, Kompilis S. Shentan, 116p. 6,00 €
206 Profesia uzo de esperanto, red. P. Chrdle, 97p. 10,90 €
224 Glozel kaj la prahistoria skribo, A. Cherpillod, 135p. 13,70 €
1551 Bonvenon ! Laùra kaj Petro malkovras Esperanton, Federico Gobbo, Yuri Gamberoni, 75p. 10,00 €
266 Ilustrita historio de la Laborista Esperanto-Movado, D. Blanke, U. Lins k.a. Fritz-Hüser-Institut, 113p. 4,80 €
269 Jubileo – Jarcento de Esperanto, M. Fettes, 162p. 26,20 €
295 Sed homoj kun homoj – Universalaj kongresoj de esperanto 1905-2005 – (bindita), Ziko Marcus Sikosez, 197p. 30,00 €
296 Sed homoj kun homoj – Universalaj Kongresoj de esperanto 1905-2006 – (broŝurita), Ziko Marcus Sikosez, 197p. 20,00 €
907 Specimene – Parodioj kaj pastiĉoj, H. Baupierre, 132p. 7,30 €
320 Desislava ridetas, G. Silfer, 71p. 8,85 €
321 Dolĉe-amare, E. Van Damme, 87p. 6,10 €
340 Pinta krajono – Poemaro – Ilustrita de Paul Klee, Reto Rossetti / P. Klee, 130p. 4,60 €
366 Bapto de caro Vladimir (La) – Legendo el la Rusa historio, K. H. Borovsky, T. Pumpr, 124p. 14,20 €
373 Elektitaj fabloj, Krilov, S. Rublov, 335p. 13,70 €
378 Kalevala – La perlo de la Finna literaturo (bindita), Elias Lönnrot, J.E. Leppäkoski, 392p. 21,35 €
380 Kantoj por ĝojo kompilitaj de Stanjo – Dua eldono, Chrdlová, Stanislava, 63p. 4,80 €
388 Montara krono (La) – (bindita), Petro Petroviĉ Njegoŝ, S.S. Petroviĉ / El la serbokroata, 273p. 9,00 €
397 Sinjoro Tadeo, A. Mickiewicz, A. Grabowski, 334p. 7,30 €
411 Najbaroj kaj boroj - Du teatraĵoj kun demandoj, ekzercoj kaj rol-ludoj – (bindita), S. MacGill, 213p. 13,80 €
424 Familia etoso, A. Jaoui k J.-P. Bacri, R. Cash, 68p. 6,00 €
450 Tri aŭtoroj kaj mi, I. Iglèsias, A. Guimerà, S. Rossinyol, R. S. Güell, R. S. Güell, 130p. 11,40 €
460 Arne, la ĉefido – Rakonto el la vikinga epoko, L. Nordenstorm, 112p. 11,45 €
522 Rakontoj el Oomoto (kun KD), R. Dobrzyński, 255p. 21,00 €
529 Skandalo pro Jozefo (La), Valdemar Vinar, 88p. 9,90 €
561 Aventuroj de la brava soldato Ŝvejk dum la mondmilito – (bindita), J. Haŝek, V. Vana, 710p. 39,00 €
952 Eta Princo (La), A. de Saint-exupéry, P. Delaire, 96p. 12,00 €
581 Familio de Pascual Duarte (La), C. José Cela, Fernando de Diego, 165p. 7,60 €
586 Frosta nokto – (bindita), Ba Jin / Bakin, Laŭlum, 301p. 5,10 €
598 Ĵurnaleto de Joĉjo Tempesto (La), Vamba (L. Bertelli), U. Broccatelli, 224p. 18,00 €
655 Soleco, Victor Català, J. Ventura I Freixas, 289p. 13,80 €
669 Viro kiu plantis arbojn (La), J. Giono, EKES, 30p. 6,00 €
688 Karnavale (maskita rakonto) – Don Kiĥoto eksterlande, A. Montagut, 65p. 10,00 €
927 Katorelo, J. Van Mens, 81p. 7,00 €
708 Rakontoj ne nur ŝercaj, V. Váña, 128p. 10,00 €
716 Stokita vino, P. Thorsen, 103p. 12,50 €
725 Amuza legado pri Til’ Strigospegul’, H. Boto, R. Ŝulco, 376p. 18,30 €
726 Badenlanda legendaro de la Konstanca lago, B. Philippe, 128p. 7,50 €
764 Feliĉa birdo (La), Fan Yizu, 49p. 3,00 €
776 Longnazulo (La), W. Hauff, R. Haupenthal, 35p. 4,60 €
778 Magia ŝipo, 75p. 2,10 €
784 Normandaj rakontoj (La) – (tole bindita), G. de Montpassant, R. Dupuis, 211p. 14,00 €
787 Oranĝa ombrelo, 150p. 4,00 €
789 Paŝtisto kaj feino, Li Baofa, Yao Baoyin, 68p. 3,00 €
856 Papilia fonto – Ĉinaj popolaj rakontoj, (prozo tradukita), 67p. 3,00 €
1551 Bonvenon ! Laùra kaj Petro malkovras Esperanton, Federico Gobbo, Yuri Gamberoni, 75p. 10,00 €
981 Lupo Alberto, Silver, Linguaforce, 140p. 7,50 €
871 Nudpieda Gen, Nakazawa Keizi, 284p. 10,00 €
1001 Sekreto de la strigo de Diĵono (La) – (bindita), M. Lutrtou, J-F. Drouin, O. Buisson, 25p. 10,00 €
873 Sun Ukong trifoje batis skeletospiriton, Ŭang Ŝingbej, 110p. 3,00 €
877 Intimaj temoj en la Esperanto-beletro, red. P. Chrdle, 103p. 9,00 €
880 Prelegoj kaj aliaj artikoloj : La socia enhavo de l’ ĵazmuziko – Romain Rolland kaj paco – Vivo kaj morto de Kataristoj k.a., R. Levreaud, 78p. 6,20 €
907 Specimene – Parodioj kaj pastiĉoj, H. Baupierre, 132p. 7,30 €
923 Aventuroj de Ŝpar- kaj Alia Porketoj (La), R. de Roover, 80p. 6,10 €
924 Ĉu mi malplaĉis al vi ?, M.F. Condé Rey k N. Chedouteau, 16p. 4,50 €
925 Eta bonkonduto aŭ kiel amiki al ĉiuj, Grupo de aŭtoroj, 20p. 5,00 €
926 Fantaziaĵoj kaj kantoj por infanoj, 98p. 9,00 €
927 Katorelo, J. Van Mens, 81p. 7,00 €
928 Kiel ĉiuj katetoj, A. Usakiewicz, 64p. 13,00 €
931 Malgranda ursido el niaj arbaroj, Hmelinskij, Vadim, 25p. 9,00 €
1392 Rim-enigmoj, E. Poppova, 51p. 6,00 €
933 Adelfjo Musdetektivo, Cl.-M. Behling, R. Jacobek, 31p. 9,90 €
935 Amuzaj karikaturoj, Peng Guoliang, Dai Song’ En, 24p. 2,00 €
936 Anaseto kaj Koketo, 23p. 3,00 €
939 Aventuro de Ĉasisteto dum Ekspediciado, Ĉen Ŝjaŭ Ji, H. Fengĝu, 82p. 4,00 €
941 Avineto Luno, Lin Songjing, B. Lemarchand, 20p. 3,00 €
942 Avinjo, P. Härtling, N. Caragea, 256p. 11,00 €
943 Avo en la ĉareto (La) – (bindita), G. Pausewang, 63p. 9,30 €
944 Bela revulo, Geng Geng, 37p. 4,00 €
945 Bestidoj kaj iliaj patrinoj, 20p. 4,00 €
946 Bonkora Ŝjaudon, Mej Jing, 56p. 5,00 €
947 Brava Kolombido, 20p. 4,00 €
949 Ĉio fareblas, A. de Pétigny, M. & Ch. Rivière, 10p. 8,00 €
950 Du Katetoj, 20p. 4,00 €
951 Eta Muso en Bretonio (La), François-Xavier Poulain et Olivier Bailly, M. Dechy, 32p. 8,90 €
952 Eta Princo (La), A. de Saint-exupéry, P. Delaire, 96p. 12,00 €
954 Fabeloj por infanoj, Kompilis Růžena Vlková, 55p. 6,00 €
955 Fiera generalo (La), Hŭa Ĝjun’u, Laŭlum, 21p. 4,00 €
956 Fiera multkolora kateto (La), Geng Geng, Fan Yizu, 40p. 4,00 €
957 Fifi la ŝafino – Fifi la brebis, C. Arhex, G. Camy, 16p. 10,00 €
959 Grandaj pandoj – Brilaj steloj, G. Ŝouĝong, 46p. 6,00 €
961 Heliko kaj ĝia domo, 37p. 4,00 €
962 Infanoj en la arboj (La) – (bindita), G. Pausewang, N. Caragea, 61p. 9,30 €
963 Kapti ŝteliston, F. Prešeren, T. Logar, 20p. 4,00 €
964 Kial leporoj havas mallongan voston ?, Ŝju Gŭangju, 28p. 4,00 €
965 Kiel kovi, Lin Songying, 26p. 4,00 €
966 Kokido venĝis sian panjon, 20p. 4,00 €
967 Koko kantisto kokerikisto, P. Cvirka, A. Vaitilavičius, 36p. 5,00 €
968 Konstrui novan ponton, Wan Yun, 19p. 4,00 €
969 Krabo, kiu ludis kun la maro (La) – (bindita), R. Kipling, A. Wandel, 28p. 6,30 €
970 Kuniberto kaj Kilevamba, G. Pausewang, N. Caragea, 11p. 9,50 €
973 Lerni pentradon, 14p. 4,00 €
975 Levi ŝuon, 14p. 4,00 €
976 Longhara fratino, Ding Juĝen, 34p. 4,00 €
978 Lunlumo 2 – Ĉapulo la fantomo, Mariasun Landa, 40p. 10,00 €
979 Lunlumo 6 – Momolo, Antton Kazabon, 56p. 10,00 €
980 Lunlumo 8 – Ajtor havas du patrinojn, Jose Mendieta, A. Arana, 44p. 10,00 €
981 Lupo Alberto, Silver, Linguaforce, 140p. 7,50 €
982 Lupo invitas urson, Mej Jing, 37p. 4,00 €
983 Lutro kaj bufo, 20p. 4,00 €
984 Magia peniko, Han Ŝing, 38p. 4,00 €
985 Makako kaj Antono, A. G. Cerda, P.U. Lopez, 64p. 12,00 €
986 Malatentema virino, Fang Yuan, 22p. 4,00 €
987 Mi estu patrino, 19p. 4,00 €
1552 mirinda sorĉisto de Oz (La), L. Frank Baum, Donald Broadribb, 277p. 21,00 €
989 Neĝa infano, kompilis Liu Si, 40p. 4,00 €
871 Nudpieda Gen, Nakazawa Keizi, 284p. 10,00 €
991 Ora bukceno, Ŭang Ĉjiĝong, 38p. 4,00 €
992 Ora Hakilo, Fang Yuan, 37p. 5,00 €
994 Pesi elefanton, Saĝa Huang Wan, 20p. 4,00 €
995 Petolema kaprido – Soriko kaj cervo, 20p. 4,00 €
996 Plaŭ ! Plaŭ !, 56p. 4,00 €
998 Rajmondo kaj la girlandoj de Kristnasko, M. Kento, S. Lemarchand, B. Lemarchand, 16p. 6,00 €
999 Rajmondo kaj la paneinta stelo, M. Kento ; S. Lemarchand, B. Lemarchand, 16p. 6,00 €
1001 Sekreto de la strigo de Diĵono (La) – (bindita), M. Lutrtou, J-F. Drouin, O. Buisson, 25p. 10,00 €
1002 Senmortigaj fruktoj, Mej Jing, 63p. 4,00 €
1003 Serĉi instruanton, 24p. 4,00 €
1005 Sonĝo de Ĝenĝen, Mej Jing, 42p. 4,00 €
1007 Transiro de ponto, Le Ŝjaŭjing, 20p. 4,00 €
1008 Urseto ekkonis sian eraron, 20p. 4,00 €
1010 Vostokonkurso, Wang Zhenhua, Jiang Cheng’an, 15p. 4,00 €
1124 Balenoj delfenoj kaj aliaj mirindaĵoj de l’oceanoj, M-C Body, A. Cherpillod, A. Cherpillod, 58p. 6,00 €
1125 Bela subtera mondo (La), L. Tell, 96p. 6,90 €
1126 Ĉu vi konas la teron ?, D-ro Endre Dudich, 200p. 8,40 €
1127 El la polvo de la tero, W. Frederick Rolt, 134p. 5,80 €
1130 Kaj la fiŝo iĝis homo / Et le poisson devint homme, A. Cherpillod, 42p. 5,50 €
1133 Kosmo kaj ni (La), D. Galadi-Enriquez k A. Wandel, 222p. 19,50 €
1134 Origino de la vivo sur la tero, N. Gudskov, 79p. 9,90 €
1135 Tertremoj – ĉu enigmo ? – (bindita), D. Deneva Power, 148p. 11,50 €
1136 Vivo de la plantoj (La), P. Neergaard, 128p. 8,00 €
71 Ilustrita enciklopedio de akvariaj fiŝoj, A. Ŝevĉenko (kompilis), 120p. 10,00 €
72 Ilustrita enciklopedio de hejmaj mamuloj, N. Gudskov (kompilis), 240p. 19,00 €
1147 Interesa arkeologio, Givoje, 60p. 4,60 €
1153 Konstruado Kajero de TAKE 2018, red. Pierre Grollemund, 81p. 8,00 €
1154 Konstruado Kajero de TAKE 2019, red. Pierre Grollemund, 76p. 8,00 €
1155 Konstruu vian domon, G.R. Ledon, 39p. 5,00 €
1159 Sin nutri en la naturo, E. Dazun, 222p. 11,40 €
96 Teknika Vortaro de Greziljono – Français-Espéranto Espéranto-Français, 198p. 18,00 €
1148 Internacie kuiri, M. Becker k Meisberger, 183p. 11,00 €
1162 Ĉinaj familiaj pladoj, Liŭ Cajŝeng, 70p. 3,50 €
1227 Mortotuko de Torino – La neebla objekto (La), A. Cherpillod, 143p. 13,70 €
1175 Bukedo al vi, Diversaj aŭtoroj, 95p. 4,00 €
1178 Japanio kalejdoskope, Diversaj. Ilustris Miyazaki Hideko, 91p. 8,40 €
1185 Simboloj de Rusio, Vladimir Opletajev, 100p. 12,00 €
1187 Tra Paris, Julieta, 250p. 6,00 €
1195 Pitoreska Pekino, Ĉeng Limin, Ŝen Taŭ, Zoŭ Guohiang, 72p. 4,00 €
1227 Mortotuko de Torino – La neebla objekto (La), A. Cherpillod, 143p. 13,70 €
1234 Ŝanco por feliĉo, P. Bosmans, 96p. 9,50 €
1242 Dresdena Sinjorina preĝejo (La), J. Helfricht, B. Philippe, 86p. 12,90 €
1251 Fratoj eble ni estas..., Ĉefo Seattle, Ph. Chavignon, 30p. 6,00 €
1257 Ĵim’ la migrulo Aventuroj de juna leopardo, S. Stampa, R. Sachs, 174p. 14,00 €
1263 Laŭdo de l’ stulteco, Erasmo de Roterdamo, G. Berveling, 112p. 10,00 €
1278 Spirita revolucio en la koro de Eŭropo, Přemysl Pitter. Ilustr. : Milada Broumová, Margita Turková, 121p. 12,00 €
1300 Johana "d’ Arko" Pucelino de Francio, A. Cherpillod, 56p. 6,00 €
1312 Spite al ĉio Bosnio, 132p. 7,00 €
388 Montara krono (La) – (bindita), Petro Petroviĉ Njegoŝ, S.S. Petroviĉ / El la serbokroata, 273p. 9,00 €
926 Fantaziaĵoj kaj kantoj por infanoj, 98p. 9,00 €
1392 Rim-enigmoj, E. Poppova, 51p. 6,00 €
1394 Verda trobadoro, Kompilis W. van den Blink, B. de Wit, 200p. 10,00 €

Sur aŭddisko KD, aŭ kun KD, aŭ kasedo K7 :

Ref. Titolo, Verkis, Tradukis, Paĝoj. Prezo
5 Esperanto elektronike / Espéranto électronique KD, 3,00 €
24 Esperanto per rekta metodo KD sen la libro, S. Marĉek, 15,00 €
41 Lernu ! – KD, 2,00 €
45 Metodo 11 KD, UFE, 5,00 €
48 Metodo 12 KD, UFE, 5,00 €
99 Vikipedio KD 2014, 3,00 €
108 Gerda malaperis ! 2KD, C. Piron, 8,00 €
351 Stranga butiko (La) 1 – KD – (registrita de S. Marĉek), Raymond Schwartz, 12,00 €
352 Stranga butiko (La) 2 – KD – (registrita de S. Marĉek), Raymond Schwartz, 12,00 €
359 Verdkata testamento – KD – (voĉlegas Stano Marček), Raymond Schwartz, 24,00 €
740 Fabeloj de Andersen 01 (legitaj de S. Marĉek), Andersen, 12,00 €
741 Fabeloj de Andersen 02 (legitaj de S. Marĉek), Andersen, 12,00 €
742 Fabeloj de Andersen 03 (legitaj de S. Marĉek), Andersen, 12,00 €
743 Fabeloj de Andersen 04 (legitaj de S. Marĉek), Andersen, 12,00 €
744 Fabeloj de Andersen 05 (legitaj de S. Marĉek), Andersen, 12,00 €
745 Fabeloj de Andersen 06 (legitaj de S. Marĉek), Andersen, 12,00 €
746 Fabeloj de Andersen 07 (legitaj de S. Marĉek), Andersen, 12,00 €
747 Fabeloj de Andersen 08 (legitaj de S. Marĉek), Andersen, 12,00 €
748 Fabeloj de Andersen 09 (legitaj de S. Marĉek), Andersen, 12,00 €
749 Fabeloj de Andersen 10 (legitaj de S. Marĉek), Andersen, 12,00 €
751 Fabeloj de Andersen 12 (legitaj de S. Marĉek), Andersen, 12,00 €
752 Fabeloj de Andersen 13 (legitaj de S. Marĉek), Andersen, 12,00 €
753 Fabeloj de Andersen 14 (legitaj de S. Marĉek), Andersen, 12,00 €
754 Fabeloj de Andersen 15 (legitaj de S. Marĉek), Andersen, 12,00 €
755 Fabeloj de Andersen 16 (legitaj de S. Marĉek), Andersen, 12,00 €
756 Fabeloj de Grim 1 (legitaj de S. Marĉek), Grim, Registrita de S. Marĉek, 12,00 €
757 Fabeloj de Grim 2 (legitaj de S. Marĉek), Grim, Registrita de S. Marĉek, 12,00 €
758 Fabeloj de Grim 3 (legitaj de S. Marĉek), Grim, Registrita de S. Marĉek, 12,00 €
759 Fabeloj de Grim 4 (legitaj de S. Marĉek), Grim, Registrita de S. Marĉek, 12,00 €
760 Fabeloj de Grim 5 (legitaj de S. Marĉek), Grim, Registrita de S. Marĉek, 12,00 €
761 Fabeloj de Grim 6 (legitaj de S. Marĉek), Grim, Registrita de S. Marĉek, 12,00 €
762 Fabeloj de Grim 7 (legitaj de S. Marĉek), Grim, Registrita de S. Marĉek, 12,00 €
763 Fabeloj de Grim 8 (legitaj de S. Marĉek), Grim, Registrita de S. Marĉek, 12,00 €
782 Neĝa blovado (La) – KD, Belkin, Registrita de A. Marĉek, 12,00 €
1011 Esperanto – disko 17cm 45t/m, Max Roy Carrouges, 3,00 €
1103 ...Sed estas, Persone, 12,10 €
1102 ...Sed estas ne – « Savita disko », Persone, 5,00 €
1016 Amindaj, Amindaj, 9,00 €
1017 Amu min, Ĵomar kaj Nataŝa, 18,90 €
1018 Arĝenta albumo (La) – Ĵom Artaĵoj 2, Ĵomar kaj Nataŝa, 16,60 €
1019 Arkeo de Noa, Ensemblo ’Espero’ el Kijevo, 14,70 €
1020 Aventur’, Kapriol’, 16,00 €
1021 Bela revo, Anjo Amika, 19,00 €
1022 Bosniumas, Espo Despo, 13,10 €
1024 Brazila Kolekto – Tom Jobim en Esperanto, Fonseca Flávio & Alejandro Cossavella, 15,10 €
1025 Brel en Esperanto, La Kompanoj, 15,00 €
1028 Ĉiamen plu, La perdita generacio, 15,20 €
1027 Civilizacio, Strika tango, 17,00 €
1029 Ĉu plu ekzistas amo, Manŭel, 15,00 €
1031 Duone, Faverial Tjeri, 11,50 €
1032 Duonvoĉe... tutkore, Manŭel, 15,00 €
1033 Duope, Kajto, 15,00 €
1034 Eksenlime, La perdita generacio, 13,20 €
1035 Eksplodigos vian domon, La perdita generacio, 15,20 €
1036 Eksplodigos vian domon – « Savita disko », La perdita generacio, 5,00 €
1037 El malproksima helo – Volumo 4, Oraj kantoj, 14,30 €
1038 Elektronika Kompilo, Diversaj Artistoj, 15,00 €
1039 Elektronika Kompilo – « Savita disko », Diversaj Artistoj, 5,00 €
1040 Emocioj, Damjanov kaj Rabu, 16,50 €
1041 Envie d’air, Jolane, 12,00 €
1042 Esperanto – (KD de klasikaj muzikpecoj moderne adaptitaj k reverkitaj), 12,00 €
1043 Esperanto muziko tutmonda, Diversaj Artistoj, 18,00 €
1044 Esperanto subgrunde, Diversaj Artistoj, 13,00 €
1045 Fek al Esperanto, La Pafklik, 16,00 €
1061 Flugas, Kajto, 14,80 €
1048 Hiphopa kompilo volumo 2, Vinilkosmo, 15,00 €
1049 Ho ! Mia Kor’ !, Merlin, 18,30 €
1050 In-Spir’, Morice Benin, 18,00 €
1052 Invito por vojaĝo, J. Yvart, 18,00 €
1053 Jacques Yvart kantas Georges Brassens, G. Brassens, Jacques Yvart, 16,00 €
1054 JAZsperanto, Kaj Stridell, 14,50 €
1055 Jen venas... broKANTAĴOJ, Esperanto Desperado, 13,00 €
1057 Jomo kaj liberecanoj, Jomo, 12,10 €
1058 Jomo okcitanas, Jomo, 15,00 €
1059 Jomo slavumas, Jomo, 18,00 €
1060 Ĵus per kares’, Glomp Ralph, 18,60 €
1062 Karma, Jim Petit, 15,50 €
1063 Kavaliriko, Kapriol’, 15,00 €
1064 Kia viv’, Kore, 12,10 €
1065 Kia viv’ – « Savita disko », Kore, 5,00 €
1066 Kiu semas venton, Maragan, 13,50 €
1067 Komune, Glomp Ralph, 10,50 €
1014 Konga espero – Kiu lingvo ?, Mayoma & JoMo, 18,00 €
1068 Kreaktiva, Jonny M, 19,20 €
1069 Krio de Morto, Martoria, 13,00 €
1070 Kristnaska kordo, AKORDO, 15,80 €
1071 Lingvo intermonda, Dolĉamar, 13,30 €
1072 Lingvo por ni (La) – Oraj kantoj 3, Oraj kantoj, 14,30 €
1073 Lokomotivo, rulu nun !, Kajto, 14,20 €
1075 Masko, Kajto, 12,10 €
1077 Meven, Bretona Esperanto Koruso, 11,50 €
1078 Mi estas, Le Puil, J., 18,00 €
1079 Mia nomo ne gravas – Oraj kantoj 5 (KD), Oraj kantoj, 14,30 €
1080 Mirindaĵo, Manŭel, 15,10 €
1082 Ni renkontiĝos – Volumo 1, Oraj kantoj, 14,30 €
1083 Okcitanio, Patrick, 18,00 €
1084 Ondumoj tra la mond’, Plu Meven, 17,00 €
1085 Originoj, Zhou-Mack Mafula, 18,00 €
1086 Plaĉas al mi, Kaj Tiel Plu, 16,00 €
1087 Pli ol nenio, Martin & La Talpoj, 15,00 €
1089 PoLimoRFiA ArKiteKniA, Solotronik, 12,10 €
1090 Por la mondo, Merlin Esperante, 13,30 €
1091 Por la mondo – « Savita disko », Merlin, 5,00 €
1092 Printempo bluĵinsa, Bronŝtein Mikaelo, 14,30 €
1093 Procesio multkolora, Kajto, 14,45 €
1094 Rebela sono, Dolchamar, 12,70 €
1095 Rebela sono – « Savita disko », Dolchamar, 5,00 €
1096 Regestilo, Jonny M, 14,60 €
1097 Repe, Ritme, Sone..., Tone, 8,00 €
1098 Revado / Rêverie, Fontana Andrea, 15,00 €
1121 Revula sezono, Povorin mihail, 17,00 €
1100 Ruĝa albumo (La) – Ĵom Artaĵoj, Ĵomar kaj Nataŝa, 19,35 €
1113 Ŝako, La Porkoj, 16,50 €
1101 Samideano, Eterne rima, 16,10 €
1104 Sen, Persone, 13,00 €
1105 Sen elizi’, LE PUIL, 15,70 €
1106 Sen lim’ ĝis..., Duoble unu, 16,00 €
1107 Signoj de viv’, Inicialoj DC, 12,00 €
1114 Ŝosoj de l’utopi’ (La), Faverial Tjeri, 15,30 €
1108 Sovaĝa animo, BaRok-Projekto, 18,00 €
1109 Superbazaro, MARTIN & LA TALPOJ, 16,50 €
1110 Supernova – « Savita disko », Supernova, 5,00 €
1111 Surplacen venu vi, Kaj_Tiel_Plu, 16,10 €
1112 Survoje, La Kompanoj, 12,10 €
1115 Tielas Vivo, Kore, 17,60 €
1117 Trajn’ nenien, Dolchamar, 15,00 €
1120 Urbano, Inicialoj DC, 15,00 €
1099 Verula sezono, Povorin mihail, 17,00 €
1626 Vojaĝo, Planedo nia, 16,00 €
1311 Atomcentraloj – (Kongreso de SAT-Amikaro, Agen 1974) – KD, R. Levreaud, 5,00 €
37 Junulkurso internacie uzebla kasedo – K7, 1,00 €
1633 Nouveau Cours Rationnel d’Espéranto - K7, 5,00 €
1634 Atomcentraloj – (Kongreso de SAT-Amikaro, Agen 1974) – Kasedo, R. Levreaud, 5,00 €

Ne por infanoj, ĉar provoka, angora, erotika :

Ref. Titolo, Verkis, Tradukis, Paĝoj. Prezo
1214 Kaj kiu pravas Memorspertoj, E. de Zilah, 360p. 26,00 €
1160 ABZ de amo – (bele bindita), I. k S. Hegeler, Scleicher k.a., 274p. 24,40 €
76 Knedu min sinjorino, R. Corsetti k.a., 35p. 5,00 €
334 Libro de adoro (La), G. Mattos, 77p. 7,50 €
1632 Libro de Nejma (La), G. Mattos, 80p. 7,50 €
348 Rapide pasis la temp’ – Poemaro, E. Urbanova, 91p. 6,90 €
350 Sekretaj sonetoj, P. Peneter, 104p. 10,40 €
355 Ŝirpecoj – Anstataŭ monumento, C. Declercq, 168p. 10,50 €
364 Alilingvaj erotikaj poeziaĵoj – La Krom-Kancerkliniko 18, G. Waringhien, 32p. 4,00 €
463 Ĉu ŝi mortu tra-fike ?, J. Balano, 74p. 13,00 €
466 Dekdu noktoj de Satano (La), E. Imby - K. Kalocsay, 129p. 19,10 €
479 Hetajro dancas, E. Urbanová, 327p. 18,50 €
496 Kvin virinoj de amoro – (bele bindita), I. Saikaku, Miyamoto Masao, 158p. 25,60 €
555 Vojaĝo al kuniĝo – Konfesoj de seksobsedito, D. Otira, 364p. 21,00 €
570 Dekamerono – (bindita), G. Boccaccio, Waringhien-Martinelli, 320p. 34,00 €
658 Telenio, Oscar Wilde, Detlef Karthaus, 236p. 14,00 €
679 Diino Hertha, K. Kalocsay, 72p. 8,00 €
683 El la vivo de Bervala sentaŭgulo, L. Beaucaire, 134p. 8,20 €
703 Nuda feino (La) ok erotikaj rakontoj, L. Vermeiren, 108p. 10,00 €
728 Bela petveturantino (La), L. Vermeiren, L. Van de Velde, 76p. 8,00 €
738 Egipta dancistino (La) – Tri erotikaj rakontoj, L. Vermeiren, 95p. 12,50 €
777 Ludanta lumo (La), L. Vermeiren, C. Willems, 94p. 12,50 €
861 BoRoKo – (BRK) Bildaj Resumoj de Klasikaĵoj – (bindita), S. Sire, 60p. 15,00 €
865 PerVerse (Broŝurita), S. Sire, 60p. 12,00 €
867 RejnOro (La), laŭ Rikardo Vagnero, Laù Rikardo Vagnero, Bildigis : S. Sire ; esperantigis : G. Lagrange, 60p. 12,00 €
868 Varma mezepoko, S. Sire, 60p. 12,00 €
1160 ABZ de amo – (bele bindita), I. k S. Hegeler, Scleicher k.a., 274p. 24,40 €