Neforgeseblan rendevuon je la 3-6a de aprilo 2010 !

Publié le lundi 1er février 2010 par Vito

Ni rememorigas al vi ke baldaŭ okazos 65a kongreso de SAT-Amikaro en Hiliono, 22 (apud San-Briego).

Kune ni diskutos pri eblaj rimedoj por krizkontraŭi. Ni paŝos en la paŝoj de loka verkisto Louis Guilloux alnomita « la nesubigitulo » La aktualajn problemojn pri akvo-kvalito en Bretonio kaj aliloke, la estontecon de la abeloj, la ekonomikosocialokrizojn kune ni debatos.

Krizkontraŭi estas ankaŭ kune amuziĝi : pro tio, ni al vi eklernos bretonajn dancojn. Valoran artprogramon ni antaŭvidis : klasika gitarkoncerto, muzika teatro, Ĝenerala kanto kun la koruso Interkant’ kaj prezento de Gijomo pianludisto kaj kantisto.

Plenigu vian aliĝilon, baldaŭ novaj tarifoj ekde la unua de marto 2010.

- Kiel atingi la kongresejon ?
- Glumarkoj, poŝkartoj, poŝmarkoj aĉeteblaj :

Por trovi utilajn informojn vizitu :
- nian retpaĝaron : http://kongreso2010.sat-amikaro.org
- specialan prikongresan numeron « La Sago 60 ».

Bonan vojaĝon, ni atendas vin !
La OKK