Vendredaj parolrondoj SAT-Amikaro 2022-2023

Programo 2022-2023

14 Oktobro 2022 : Ukrainio. (Lusjeno prelegis pri la historio de Ukrainio.)
21 Oktobro 2022 (Libera diskutado.)
28 Oktobro 2022 : Kio estas "vekismo" ? (Ni diskutis pri diversaj aspektoj de "vekkulturo" (anglalingve "woke") kaj pri la sencoj tre variaj kiun tiu afero ricevas. Entute ĉeestis 8 kolegoj, ne ĉiuj samtempe. La 4 lastaj restantoj fine disiĝis post noktomezo...)
4 Novembro 2022 : Ridi, humuro, ŝercoj. Ĉu rido estas propraĵo de la homa specio ? Ĉu eblas ridi pri ĉio ajn, sed ne kun ĉiu ajn ? Ĉu rido estas orgasmo de la spirito ? Ĉu humuro estas internacie komprenebla ? Rakontu, kiam lastfoje vi ridegis...
11 Novembro 2022 : Neniu specifa temo.
Libera diskutado (kiel kutime)...
18 Novembro 2022 : Feminismo, hodiaŭ. Ĉu la kaŭzo pro virinoj reale kaj juste evoluis, dank’al MeToo (AnkaŭMi) (Denuncu Cian Porkon), dank’al MLF (Movado por Liberiĝo de la Virinoj), dank’al "sufragetoj" ? Kiuj kaj kiom da vir/in/oj estas feminist/in/oj ? Ĉu E-ujo estas feminisma ?
25 Novembro 2022 : Aŭ homeco, aŭ artefarita inteligento ; la duelo. Kion esperi ? Kion timi ?
2 Decembro 2022 : E-Filmetoj spekteblaj ĉe Tubaro. Konigu al la rondanoj viajn preferatajn E-videaĵojn ! https://tubaro.aperu.net/
(9 Decembro 2022 : la parolrondo ne okazis, pro preparado de la Zam-Festo.)
16 Decembro 2022 : Libera interparolado.
23 Decembro 2022 : Kristnasko. Kio est/as/is/u la senco de Kristnasko ? Ĉu festo esperiga, je tuthomara fratiĝado ? Aŭ festo de konsumego ? Aŭ de la vintra solstico ? Ĉu aliaj religioj festas ion similan ? Ĉu vi preferas Julo-feston ? Rakontu karajn memoraĵojn de via infanaĝo...
6 Januaro 2023, 3 temoj : Kio okazis en 2022 ? - Novaj vortoj. - Povo de la lingvoj. Kion vi prognozas/deziras/rezolucias por 2023 ? Kioj estas la novaj francaj vortoj de 2023 ? ekz. : écoanxiété, grossophobie, glottophobie, dégenrer, chiller, gênance, NFT (jeton non fongible), pinzutu, go, K-pop... Povo de la lingvoj / Le Pouvoir des Langues, en Le Monde Diplomatique de Dec. 2022 - Jan. 2023.
13 Januaro 2023 : Konstrui domojn per tero. Premitaj-sekigitaj lomo kaj vegetaĵoj povas anstataŭigi betonon. Klarigos Pierre Grollemund.
Enŝuti la klarigan dokumenton : <konstrui_domojn_per_lomo.pdf—> https://www.sat-amikaro.org/IMG/pdf/konstrui_domojn_per_lomo.pdf>
20 Januaro 2023 : La Sociala Asekuro. Bela filmo de Gilles Perret pri Ambroise Croizat kaj Jolfred Frégonara, kun subteksto E-a. Nuntempe, la Franca registaro intencas prokrasti la aĝon, je kiu eblas emeritiĝi. Tiu filmo estas riportaĵo pri la historio de Sociala Asekuro en Francio. Ligilo por ek-spekti "La Sociala Asekuro"
27 Januaro 2023 : Ĉinio, Azio kaj Esperanto. Okaze de la novjaro Ĉina, ni temos pri E-o, E-ismo kaj E-istoj en Azio. Inter aliaj aferoj, ni sekvos la Azian parton de la perbicikla vojaĝo de Lucien Péraire ĉ. 1930, rigardos la planon de la "Novaj Silk-Vojoj".
Dimanĉo 29 Januaro 2023 : Ĉina Novjaro. Malfermata estis la sidejo okaze de la Ĉina Novjaro, inter 12h kaj 14h. Ni "piknikis" enloke, kaj poste ni spektis la tradician defiliron sur la stratoj, kiu komenciĝis je Placo de Italio (proksime de la sidejo de SAT-Amikaro).


3 Februaro 2023 : Les Quatre Barbus. Noëlle prezentos tiun grupon de kantistoj, fama en la jaroj 1938-1969, en kiu kantis ŝia patro.

10 Februaro 2023 : La Eŭska lingvo. Prezento de la Eŭska (=Vaska) lingvo kaj de aliaj minoritataj lingvoj fare de Stefan.

La jena listo de temoj estas planita, tamen la datoj ne estas definitivaj :

Planitaj temoj, sen difinita dato :

Prelego de Mikaelo Bronŝtein.
 ? : Aŭ homeco, aŭ artefarita inteligento ; la duelo. Surbaze de libro de Pierre Rabhi kaj Juliette Duquesne : L’humain au risque de l’intelligence artificielle — (Homeco sub risko de artefarita inteligento).

Tiu prelego okazos kaj enloke, kaj per interreto : Per komputilo konektiĝu al Satamtam por rondumi virtuale : https://meet.jit.si/satamtam (Bonvolu konekti nur mikrofonon, ne kameraon, kaj indiki vian (krom)nomon sekvatan de via urbo.) Per ordinara telefono : Telefoni al 01 84 88 64 78 (kostas kiel enfranca alvoko), iu voĉo petos (anglalingve) kodon : tajpi "20 31 34 45 15 #" (ne forgesi aldoni la "#").

Rendevuo : ekde 18h30, en la Pariza sidejo de SAT-Amikaro, en nia "butiko", 132-134 bd Vincent Auriol, Parizo 75013, ĉiuvendrede. Venu, envenu, kaj renkontu malvirtualajn Esperantistojn ! Kiel ĉiam, ni interparolos tute libere, ĝis noktomezo se vi babilemos...! La parolrondoj okazos enloke, ne per interreto ; la prelegoj okazos per ambaŭ manieroj.

Venu kun via buŝo por paroli, venu ankaŭ kun via manĝ-buŝo kaj trink-buŝo, kaj ne forgesu kunporti vian buŝ-maskon... "San-pasporto" kaj permeso de la gepatroj : ne bezonataj.

ĈĜĤĴŜŬĉĝĥĵŝŭ