Vendredi ni babilrondos pri konkreta projekto por RDC

PROVI KUNE ALARMI LA AMASKONIKILOJ PRI RDC

DUM una parto t.e. de la 18a kaj duono ghis la 20a ni parolos pri KONKRETA PROJEKTO favora al KONGO LANDO...
eble partoprenos ’per visio’ PIERRE, MIREJO kaj LUMETO

23a de junio surloke kaj per visio kun eble PJERO, MIREJO, ....