Koncerto kaj fabelo : Ljuba

Publié le lundi 16 février 2009 par admin_sat

Ljuba, estas bela antaunomo de knabino, kiu portas sunon en la koro.
Si vivas en eta vilago forgesita de civilizacio. Sajnas, ke

la tempo haltis ... Tiam, malrapide malrapide, fabeloj
renaskigas sur la lipoj de Ljuba. Por la infanoj de la
lernejo cefe, kaj poste por la instruistino, kiu eble
bezonas ilin ankorau pli. Iom post iom, la animo trafas
sian celon per magieco de la vortoj. Tiu historio vojagigas nin al la Eterna
Rusio de hodiau kaj de hierau. Rusaj historioj kaj fabeloj akompanitaj
per melodioj kantataj kaj ludataj gitare kaj balalajke de Vera Girard,
fabelistino, kaj JoMo, muzikisto. Por ambau esperanta kaj francparolanta
auskultantaroj.

Lundo vespere